विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

८४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ८१८ - तहविल मसोट

 फैसला मिति:२०३१/०३/२१  फूल बेन्च इजलास  २०३५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभाग बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पाल्पा तानसेन घर भई ल.पु.जि. डेरा गरी बस्ने गणेशलाल प्रधान

१) भ्र.नि.ऐन परिच्छेद २ अन्तर्गतको अपराध ठहरी विगो खाए मासे हिनामिना गरेको ठहरेमा सो ऐनले विगोसमेत लाग्ने देखिन आउने, विगो भराइपाउँ भन्ने छुट्टै दावी भइरहनु पर्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८१७ - लिखत बदर

 फैसला मिति:२०३१/०३/१४  फूल बेन्च इजलास  १५६६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.सप्तरी प्र.जगदर मौजे वभुवा बस्ने बुनिमाझीको सकार गर्ने झौलाई चौधरी थारु कानून चौधरी थारु बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ.बस्ने हंसावति थरुनी मगली थरुनी समेत

१) धेरैजना उपरको छुट्टाछुट्टै बिषयको कुरामा अ.बं.९८ नं. ले एउटै नालिसबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८१६ - ज्यान

 फैसला मिति:२०३१/०३/२८  फूल बेन्च इजलास  १५९७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : खिल शर्माको जाहेरीले श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प.१ नं.नु.जि. दाङमै बस्ने रुद्रप्रसाद सेढाइँ समेत

(१) अनिश्चित कुरालाई आधारभूत प्रमाण मान्न नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८१५ - पास नामसारी बदर

 फैसला मिति:२०३०/१२/०६  फूल बेन्च इजलास  १४५५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भ.पु. जि. इटाछे टोल बस्ने विष्णुदेवी धवला श्रेष्ठको हकमा र आफ्ना हकमा समेत ऐ. बस्ने जगतमान धवला श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि. भीमसेनस्थान बस्ने कृष्णखावा श्रेष्ठसमेत

१) अन्य ज्यानमुद्दामा भएको अंश रोक्का मुचुल्काकै भरबाट अंश छुट्टिई भिन्न भइसकेको भनी लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद कायम गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८१४ - लेनदेन जालासाजी

 फैसला मिति:२०२४/१०/२५  डिभिजन वेन्च इजलास  २१२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : यांगरूप यागसिं बड बस्ने मानबहादुर लिम्बु समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने गजलाल लिम्बु

१) भोगबन्धकीमा साहूले जब जग्गामा भोग गर्न आउँछ, त्यही मितिदेखि नै जालसाजीको उजूर गर्ने हदम्याद शुरू हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८१३ - लेनदेन

 फैसला मिति:२०३१/०२/२२  फूल बेन्च इजलास  २८७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भक्तपुर तेछाचो बस्ने प्रेमबहादुर श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.गोलमढी बस्ने गणेदास पलिखेल

(१) लेख्नजान्ने कारणीको ल्याप्चे सहीभन्दा लेखात्मक सहीकै बढी महत्त्व हुने, लेख्न जान्ने व्यक्तिको लेखात्मक सही भएपछि ल्याप्चे सही लगाएको छैन भने पनि त्यो कागज अमान्य नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८१२ - ज्यान

 फैसला मिति:२०३१/०१/१६  डिभिजन वेन्च इजलास  ३७८१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. दैलेख दुल्लु खड्गा वडा घर भई दैलेख कारागारमा थुनामा बस्ने भुवाने बस्नेत क्षेत्री बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने हर्के दमाईको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

(१) जुन अपराधलाई नै घटेको हो वा होइन भनी शंका बुझिएको छ भने अभियुक्तलाई सजाय गर्न मनासिव नपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८११ - अर्को लिखत गराइपाउँ

 फैसला मिति:२०३१/०१/२७  फूल बेन्च इजलास  १५७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि. क्षेत्रपाटी बस्ने मुकुन्दबहादुर श्रेष्ठ समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. इखापोखरी बस्ने गोविन्दमान श्रेष्ठसमेत

(१) हक बेहकतर्फ ठहर गर्नुपर्ने स्थिति नभएकोमा हकबेहकको बयानमा खुलाएको बिगोको आधारमा हदमाथिको हुने भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८१० - जग्गा खिचोला

 फैसला मिति:२०३०/०२/१८  फूल बेन्च इजलास  १९७५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पश्चिम १ नं. धादिङ जितारुका आयचौर बस्ने तुल्सीराम अधिकारी जैशी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.चौतारा बस्ने जीतबहादुर अधिकारी क्षेत्री

१) कानूनबमोजिम रीत पुगेको लिखतको अभावमा ऐनबमोजिम रजिष्ट्रेशन पास नभई कपाली भएको लिखतसम्मको आधारमा जग्गा साहूले भोग तिरो गरेको छ भने पनि भोग तिरोसम्मको आधारमा जग्गामा साहूको हक दावी पुग्न नसक्ने, यस्तो अवस्थामा जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्यादको प्रश्न नउठ्ने, आसामीले जग्गा चलन गर्न आएमा साहूले भोग चलन नछाडी खिचोला उठाउन नपाउने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८०९ - जिरायत

 फैसला मिति:२०३१/०२/०४  फूल बेन्च इजलास  १८८२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.स.प्र. माल झमुना मौजे इनरुवा फुलवडिया बस्ने अमृतलाल माझी थारुसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. मौजे बनौली बस्ने भोलावति चौधराइनी

(१) नापी मुन्सिफामा दायर भएको उजूर अदालतमा सर्न नसक्ने, त्यस्तो मुन्सिफामा दायर भएको उजूरलाई कायम मानी अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी न्यायिक निर्णय दिन कानूनले मिल्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८०८ - दाखिला दर्ता गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०३०/११/१७  फूल बेन्च इजलास  १६०५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. सप्तरी प्रगन्ना खालिसा मौजे पोटरी बस्ने निर्माणकुमार पोखरेल उपाध्याय बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जि.स.प्र. जगदर मौजे नर्घो पछवारी टोल बस्ने किशोरीप्रसाद उपाध्यायसमेत

(१) कानूनमा व्यवस्था नभएको तरिकाबाट जहिलेसुकै पनि उजूरी लिई प्रतिवेदन मागी आदेश, पर्चा, फैसला बदर गर्दा न्यायिक प्रणालीमा अनिश्चितताको वातावरण फैलिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८०७ - मोहियानी हक बेहक

 फैसला मिति:२०३१/०२/११  फूल बेन्च इजलास  १६५०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि. क्षेत्रपाटी बस्ने पूर्ण डंगोल मरी मुद्दा सकार गर्ने ज्ञानमान डङ्गोल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि. क्षेत्रपाटी बस्ने बाबुकाजी महर्जन समेत

१) वादीले जे जति कुरामा दावी लिएको छ, त्यतिसम्म कुरामा अदालतले इन्साफ गर्नुपर्ने उजूरी भई दावी नलिएको कुरामा पछि उठाएको वादविवादलाई लिएर इन्साफ ठहर गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८०६ - जग्गा कायम गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०३१/०१/१७  फूल बेन्च इजलास  १४९७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सुनसरी जिल्ला धरान नगरपञ्चायत वडा नं.१ बस्ने गणेशप्रसाद श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. वडा नं.२ बस्ने गणेशमान श्रेष्ठ

१) अञ्चल अदालतले ठाडो देवानीमा दर्ता गरी निर्णय आदेश गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८०५ - जग्गा चलन चलाइपाउँ

 फैसला मिति:२०३०/१२/१३  फूल बेन्च इजलास  १८७८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जुम्ला पानसयनदरा बुझी गाउँ बस्ने मनहरे बुढासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जुम्ला पानसयादरा दुक्रि गाउँ बस्ने बरेबुढा समेत

(१) अड्डैबाट चलन चलाई दिइसकेपछि पनि चलन नछाडी जबरजस्ती गरेमा पहिलो दोस्रोपटक कायम गरी कानूनबमोजिम सजाय हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८०४ - अंश दाइजो

 फैसला मिति:२०३०/०९/१०  फूल बेन्च इजलास  २०४२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि. ज्ञानेश्वर बस्ने यावनिधि तिवारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. घर भई ऐ. नरदेवी नेटपाचो डेरा गरी बस्ने हिरण्य गर्भकुमारी तिवारी

(१) दाइजो पाउने स्वास्नी मरी स्त्री अंश धनको ५ नं. अनुसार मर्नेको उत्तराधिकारीको नाताको क्रमले लोग्नेले खान पाउने भई लोग्नेको व्यक्तिगत हक हुन आएको दाइजो सम्पत्तिमा अरू अंशियारको अंश लाग्ने नदेखिने, त्यस्तो लोग्ने पनि मरी अर्की स्वास्नी जीवित छँदै अरू अंशियारको भाग लाग्छ भन्नु स्त्री अंशधनको ५ नं. को मनसायको विपरीत हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८०३ - लिखतपास

 फैसला मिति:२०३०/०९/०२  फूल बेन्च इजलास  २२६७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.सुनसरी विजयपुर धरान जुद्धनगर बस्ने काजीमान श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जि. सुनसरी प्रवेली पकली गा.पं. वडा नं.५ मौजे भन्सारपुर गछपकली बस्ने मन्नाराम साहू तेली

(१) लाग दावी नै नभएको बन्धकी बिषयमा निर्णय दिनु कानूनसंगत नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८०२ - लेनदेन

 फैसला मिति:२०३०/१२/०२  फूल बेन्च इजलास  १८८२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ल.पु.जि. नख्खु बस्ने कृष्णलाल तण्डुकार मरी मु.स.गर्ने हरिबहादुर तण्डुकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं न्होखा टोल बस्ने अष्टरत्न शाक्यसमेत

(१) साझेदारी कायम नहुने भएपछि साझेदारी काममा लगाएको पुँजीको रूपैयाँ फिर्ता दिनु नपर्ने भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८०१ - ...........

 फैसला मिति:२०३०/०९/२०  फूल बेन्च इजलास  १७१७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि. तलाछी टोल बस्ने त्रिरत्न तुलाधर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. ठमेल बस्ने चौथीमान माली

(१) कारोवार लेनदेन भन्नाले कर्जा लेनादेना बाहेकको अन्य कुनै कारवाहीलाई संकेत गर्ने हुनाले साहू आसामी बनी कर्जा लिनुदिनु गरेको व्यवहार हो भन्न नमिल्ने र यस्तोमा साहू आसामीको ३८ नं. को २ बर्षभित्रमा नालिस गर्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८०० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०३०/०१/१५  फूल बेन्च इजलास  १७३४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. नवलपरासी नवलपुरको लुवा गाउँपञ्चायत अभिवन बस्ने दीर्घबहादुर खत्री क्षेत्री बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अञ्चलाधीश टेकबहादुर रायमाझी लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय भैरहवा समेत

(१) अनधिकृत तथा गैरकानूनी तवरले कागज गराएकोमा त्यस कागजबाट निवेदकको हकमा आघात पुग्न गएकोमा वा पुग्ने स्थिति भएमात्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी हुन सक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९९ - अंश

 फैसला मिति:२०२८/१०/२४  फूल बेन्च इजलास  १५६५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : वाग्लुङ भीम पोखरा कुथुर्के बस्ने खडानन्द कँडेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने रामचन्द्र कँडेल

(१) आफू आफूले भोग तिरो गरी जग्गा सट्टापट्टा भोगबन्धकी लिनुदिनुसमेत गरेको र भोगबन्धकी लिखतहरू रजिष्ट्रेशन समेत पास भइराखेको स्थितिमा ऐनबमोजिम पास भएको बण्डापत्र लिखित नभएको भन्ने मात्र कुराले फेरि बण्डा गर्ने भन्ने तर्क उठाउन मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु