शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४६०५ - अदालतको अवहेलना

भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: मंसिर अंक:

निर्णय नं. ४६०५    ने.का.प. २०४९ ()  अङ्क ८

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

बाट भएको आदेश

सम्वत् २०४९ सालको फौ. विविध नं. ९४

प्रतिवेदक: थिरप्रसाद पोखरेल

विरुद्ध

विपक्षी :     विमर्श प्रकाशन (प्रा.) लि.का. निमित्त प्रकाशक एवं सम्पादक हरिहर विरही

मुद्दा : अदालतको अवहेलना

            नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन मिति २०४९ साल कार्तिक ३० गते रोज १ का दिन यस इजलास समक्ष आएको प्रस्तुत मुद्दामा सोही दिन भएका आदेशानुसार विपक्षीले यस अदालतको अपहेलना गरेको ठहरी सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ को उपदफा (१) अनुसार दिन ७ (सात) कैद र रु. ५००।– (पाँचसय) जरिवानाको सजायँ भएको, निज हरिहर विरहीले सो आदेश भएको मिति देखि आगामी २ अंक भित्रमा साप्ताहिक विमर्शको मुखपृष्ठमा शर्तरहित तवरबाट क्षमायाचना मागी प्रकाशन गरेमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ को उपदफा (२) अनुसार उक्त सजायँ कार्यान्वयन नगर्नेतर्फ विचार गर्नलाई नियमानुसार पेश गर्नु । निजलाई हाल लागेको सजायँ मुलतवी राखिएको छ । विपक्षी हरिहर विरहीले उक्तानुसार साप्ताहिक विमर्श पत्रिकामा क्षमायाचना गरी प्रकाशन गरेको एकप्रति निवेदन साथ यस अदालतमा उपस्थित हुन आगामी मार्ग १५ गतेको पेशीको तारेख नियम बमोजिम तोकी पेश गर्नु भन्ने आदेश भएकोमा आज तोकिएको पेशीमा उक्त आदेशानुसार शर्तरहित क्षमायाचना नमागेकोले सजायँ मुलतवी राख्न परेन । निज विपक्षी निमित्त प्रकाशक एवं सम्पादक हरिहर विरहीलाई (क) श्रेणीको सिधा खुवाई रुजु हुँदा मिति २०४९ साल कार्तिक ३० गते रोज १ को सजायँ कानुन बमोजिम कार्यान्वित गर्नु । प्रस्तुत आदेश विपक्षीलाई सुनाई निस्सा मिसिल सामेल राख्नु ।

न्यायाधीश          न्यायाधीश

 

इति सम्वत् २०४९ साल मार्ग १५ गते रोज २ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु