शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १७६६ - उत्प्रेषण

भाग: २५ साल: २०४० महिना: पौस अंक:

निर्णय नं. १७६६     ने.का.प. २०४० अङ्क ९

 

सिंगलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १८३८

आदेश भएको मिति : २०४०।९।१९।३ मा

निवेदक : जिल्ला बारा पसरामपुर गा.पं.वार्ड नं.५ बस्ने शेष तहिर

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय बारासमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                आफ्नो हक नै नपुगेको जग्गाको मोही महलबाट नाम कट्टा गर्ने गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदन गर्ने हकदैया नै नभएको ।

(प्रकरण नं. ४)

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ :

२.    मेरो बाबु शेख सहमालीका नाउँमा २०२१ सालमा सर्भेनापी हुँदा मोहियानीमा दर्ता भएको हर्दिया गा.पं.वार्ड नं.१ कि.नं.१६९ को जग्गा बिगहा १० बाबुको शेषपछि मैले जोती आएकोमा विवाद छैन । उक्त जग्गा रु.३९९५। मा शेष महमद हलिफबाट ०२३।६।१९।४ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी लिएको सगोलको दाजु शेष सहमली साक्षी बसेकोले सगोलको भाइले जग्गा बेचेपछि मोहियानी हक समेत जाने हुँदा मोहीको लगत कट्टा गरिपाउँ भनी विपक्ष रामवृक्ष चन्दको ०४०।६।११ मा निवेदन पर्दा सगोलको व्यक्तिले जग्गा बिक्री गरेपछि उल्लेखित व्यक्तिको नाम मोही महलबाट कट्टा गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालयलाई पत्र गरी दिनु भनी ०४०।७।१४ मा विपक्षी कार्यालयबाट आदेश भएछ । सो कुरा मैले २०४०।८।१६ मा नक्कल सार्दा थाहा पाए । विपक्षी रामबृक्ष महतोले मेरा नाउँमा उजूर दिएपछि विपक्षी कार्यालयबाट मलाई झिकाई बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी मलाई प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट समेत वञ्चित गरी भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ । २०२३ सालमा राजीनामा गरी लिएपछि १७ वर्ष पछि अहिले आएर लगत कट्टा गर्नुपर्ने के कारण पर्‍यो स्पष्ट छैन । तसर्थ विपक्षी कार्यालयको ०४०।७।१४।२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३.    प्रस्तुत विवादमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

४.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादित हर्दिया गा.पं.वार्ड नं.१ कि.नं.१६९ को जग्गा यिनै रिट निवेदकका एकासगोलका शेष महमद हलिफसँग रु.३,९९५। मा मिति २०२३।६।१९।४ मा राजीनामा परीत गरी लिएको उक्त राजीनामा माथि नै रिट निवेदकका पिता शेष महमदले पनि साक्षी बसेको र उक्त जग्गामा खिचोला पर्दा विपक्षीको पिताको भाइ शेष महमद हलिफ समेतका नाउँमा जग्गा टन्टा समेत मुद्दा दिँदा ०३८।१२।१५ गतेका फैसला बमोजिम जिती पाएको र सो जग्गाको मोही महलमा विपक्षीको पिताको नाउँ लेखिएकोभनी रामबृक्ष महत्तो चनौले भूमिसुधार कार्यालय बारामा दिएको निवेदनको आधारमा भूमिसुधार कार्यालय बाराबाट मोहियानी महलबाट नाम कट्टा गर्ने गरी ०४०।७।१४ मा निर्णय भएको निवेदन संलग्न प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । रामबृक्ष महत्तो चनौले विपक्षी कार्यालयमा दिएको निवेदनपत्रमा उल्लिखित कुराहरूलाई रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा खण्डन गर्नसकेको पाइँदैन । रिट निवेदकले उक्त कित्ता जग्गा सर्वे नापीमा मोहियानीमा पिताको नाम लेखिएको र पिताको शेषपछि मैले जोती आएको भन्ने सम्म उल्लेख गरेको पाइन्न । उक्त कित्ता जग्गामा आफ्नो हक अधिकार हुने गरी मोही नामसारी गराएको अथवा अन्य किसिमले म मोही कायम भएको भन्ने कुरा निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा लेखाए देखाएको छैन रिट निवेदकले निवेदनमा आफ्नो हक अधिकार स्पष्ट रूपले नखुलाई त्यसै आफ्नो हक नै नपुगेको जग्गाको मोही महलबाट नाम कट्टा गर्ने गरेको विपक्षी कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदन गर्ने हकदैया नै रिट निवेदकको नभएको हुँदा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई रहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

इतिसम्वत् २०४० साल पौष १९ गते रोज ३ शुभम् । 

 

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु