शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १८२६ - हक कायम दर्ता बदर

भाग: २५ साल: २०४० महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं. १८२६     ने.का.प. २०४० अङ्क ११

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०३८ को दे.पु.नं. ४२६

फैसला भएको मिति  : २०४०।११।८।२ मा

पुनरावेदक/वादी : जि.बारा लक्ष्मीमियाँ गा.पं.वडा नं.४ बस्ने अजिम मियाँ अन्सारी

विरूद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ वडा नं.२ बस्ने रामधारी राउत अहिरसमेत

मुद्दा : हक कायम दर्ता बदर

(१)                अंश मुद्दामा तायदातीमा नदेखाई दबाए छपाएकोले जग्गा दपोट ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ३१)

पुनरावेदक वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

फैसला

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३८।८।५ को फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पुनरावेदनमा दर्ता भई पेश हुनआएको प्रस्तुतमुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ :

२.    विपक्षी दाजुका नाउँमा मैले ०३०।३।८ गते अंश मुद्दा दिँदा मिति ०३०।३।७ गते सम्मको तायदाती लिई आधी अंश म वादीले पाउने ठहरी फैसला भएको । म नाबालक हुँदा देखि नै विपक्षीले मेरो अंश मारी एकलौटी खान आफ्ना दर्ताको जग्गामा नियामत मियाँलाई ०१८।४।१३ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी सोही जग्गा पुनः आफ्ना श्रीमती सायराका नाउँमा ०२०।९।१२ गते दाइजोको सम्पत्तिबाट खरीद गरेको कुरा उल्लेख गरी भाउजूका नाउँमा जग्गा बिगहा २४१५½ ल्याई पुनः सो सम्पत्ति केही आफ्नो गफमेलको अब्दुल खाँ १ अन्तिनुयाइन १ महाराज पडित १ रामधारी राउत १ शंकर सा तेली १ कबुनिसा १ समेतसँग लेनदेन नगरी राजीनामा लेखी सो जग्गा आफैंले भोग गरी राख्नुभएको   छ । केही जग्गा घरसारमै लेखी यस अदालतमा पारितको नालेश गराउँदा दे.नं. १५११, १६२५, १५५२, १७४९, १३०७ मा कारवाही चली लिखत पारित हुने ठहरी फैसला भएको छ र दे.नं. १५१२ मा कारवाही चली खारेज समेत भएको छ । विपक्षी दाजुले दिनुभएको तायदातीमा भाउजू सायराका नाउँको हरैया गा.पं.वा.नं.६ कि.नं.९९ र कि.नं.१०१ को ज.बि. ३० उल्लेख नगरी दपोट गरी पुनः ०३१।४।१५ गते रामसुरत थारूलाई राजीनामा पास गरी दिनुभएको  छ । सो जग्गालाई पनि अंश दपोटमा समावेश गरी उक्त दाजुका नाउँको ज.बि. १६१७ चसा रकम बापत रोक्का रहेकोले खरीद बिक्री गरेको सदर हुँदैन । मामा नियामित मियाँलाई ०१८।४।१३ मा ज.बि. १५४ हाल सर्भेबाट कायम भएको ज.बि.१३२ राजीनामा लेखी दिएको र अरूलाई खरीद बिक्री गर्नुभएको फेरवी व्यवहारको दर्ता बदर गर्ने गरी अञ्चल अदालत समेतबाट हदमुनी गरी ०३४।८।९ गते फैसला भएको छ र तपसीलबमोजिम रोक्का रहेको जग्गा खरीद बिक्री बदर भई दाजुकै नाउँमा हुनआएको छ यस बाहेक देहायको पैत्रिक सम्पत्ति बिना कुनै लेनदेन व्यवहार दाइजोको सम्पत्ति हो भनी संज्ञा दिई सगोलको भाउजूका नाउँमा राखी दबाउने छपाउने मनसाय लिई अंश मुद्दामा तायदाती दिँदा दबाई उल्लेख गर्नुभएको छैन । दाजुले आफ्नो नाउँमा भएको तपसीलको जग्गा पनि तायदातीमा उल्लेख गर्नुभएको छैन त्यसकारण दबाए छिपाएको रु.४०,५१५ मोल जाने बि. २०३ मेरो एकलौटी हक कायम गरी मेरा नाउँमा दर्ता समेत गरिपाउँ भन्ने समेत वादीको फिरादपत्र ।

३.    वादी दावीको जग्गा नियामित मियाँलाई मैले राजीनामा लेखेकोमा अंश मार्ने नियतले लेखेको भए वादीले साक्षी बसी सही नगर्नुपर्नेमा साक्षी बसी सही गरेका छन् गैरकानुनी तरीकाले हक मार्न जग्गा नियामितको नाउँमा राखेकोमा लिखत बदर गरी गराउनपर्नेमा यो गरेको समेत नदेखिएको सायराले ज.बि. २४१५½ आफ्नो दाइजोको रूपैयाबाट खरीद गरेकोले हामी अंशियार कसैको पनि अंश हक नलाग्ने जग्गा हो सो जग्गा सायराले आफूखुस गर्न नपाउने साथै अंशियाराको हक लाग्ने जग्गा बिक्री गरी लिए दिएको भए सो लिखतका वादीले साक्षी बसी सही गर्नुपर्नेमा अन्तिनुयाइनलाई ०२८।११।४ मा रामधारीलाई सोही मितिमा सायराले राजीनामा लेखी दिएकोमा वादी साक्षी बसी सही गरी दिनुभएको छ । सो लिखतहरू बदर गरिपाउँ भनी उजूर गर्नुभएको समेत छैन । चर्सा रकम बापत रोक्का रहेका ज.वि. १६१७ मैले जमानतमा लेखिदिएको छ सो धन जमानी बापतमा ०१७ साल जेष्ठमा रोक्का रहेका उक्त किस्ता पटकपटक गरी दाखिल गरी फछ््र्यौट भइसकेकोले रोक्का रहेको जग्गा नियामित मियाँलाई बिक्री गर्न नहुने भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने । अंश मुद्दामा तायदाती दिनुभनी वादीलाई समेत तारेख तोकी दिएको हुनाले वादीले आफ्नो तायदातीमा पनि सो जग्गा अंश लाग्ने भनी लेखी दिनुपर्नेमा नलेखे समेतबाट वादी दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेतको प्रतिवादीको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    ०३०।११।५ को बैनाको कागजमा भएको सहिछाप मेरो हो । पछि फाल्गुण १० गते जग्गा बेच्न हाम्रो विचार नभएकोले सो बैना फिर्ता गरी दिएका थियौं दाजुले मसँग स्वीकृति नलिई बिक्री गरेको हो भन्ने समेतको ०३५।८।२५ को वादीको बयान ।

५.    मैले २०३८।७।२८ मा रु.३४९८ मा ज.बि.०१११० सायरालाई खरीद गरी लिएको हुँ सो विषयमा म्यादभित्र कसैको उजूर नपरेको बदर समेत नभएको र प्रस्तुत उजूर पनि म्यादभित्रको नभएकोले मेरो लिखत बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत पेटबोलीबाट बुझिएको शंकरको बयान ।

६.    सायराले मबाट रु.५९९८ लिई ज.वि. ०११५ मिति ०२८।११।४ मा भू.प्र.का.पर्साबाट पारित गरी दिएको हो सो लिखतमा वादी साक्षी बसेको भई म्यादभित्र कसैको उजूर नपरेको प्रस्तुत फिराद म्यादभित्रको नहुँदा बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत अन्तिनुनियाइननीको बयान ।

७.    सायराले रु.३५९८ लिई ज.वि. ०१० भू.प्र.का.पर्साबाट ०२८।११।४ मा पारित गरिदिएको हो सो लिखतमा वादी साक्षी बसी भएको र म्यादभित्र कसैको उजूर नपरेको र प्रस्तुत म्यादभित्रको नहुँदा बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत रामधारीको बयान ।

८.    सायराले रु.१३००। लिई ज.बि. ०१२½ मिति ०३२।१।३ मा राजीनामा गरी दिएको पारित गरी नदिएकोले पारितमा फिराद परेकोमा ०३४।३।२६ मा पारित हुने ठहरी फैसला भएको छ । बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत जैनुनीयाको बयान ।

९.    वादी प्रतिवादी सगोल बसेको अवस्थामा मैले ज.बि.००३२।१।३० मा रु.९००। मा राजीनामा गराई लिएकोमा पास गरी नदिएकोले मेरो नालेश परी पारित हुने ठहरी ०३३।२।६ मा फैसला भएको छ । सो जग्गामा घर बनाई मैले नै भोगी आएको छु भन्ने समेत फरमान मियाँको बयान ।

१०.    सायरा अन्सारीबाट ३० जग्गा रु.१६,०००। मा लिई भोग तिरो गर्दैआएको छु बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेतको रामसुरत थारूको बयान ।

११.    ०३२।१।१५ मा रु.१४९८। मा ज.बि. ०१६ राजीनामा लेखी पास गरी नदिएकोले पारितमा मेरो नालेश परी पारित हुने ठहरेको छ भन्नेसमेतको शाह महमतको बयान ।

१२.   मेरा स्वर्गीय पिता महाराज पण्डितले सायराबाट रु.३२०५। मा राजपुर पं.वार्ड नं.५ कि १२१।१६१ समेतको ज.बि.०६ भू.प्र.का.पर्साबाट पारित गराई भोग गरी आएको छु । म्यादभित्रको उजूर नहुँदा बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत राजाराम पण्डितको बयान ।

१३.   प्र.चचा अजिज मियाँले आफ्नो श्रीमती सायराका नाउँको ज.बि. ०१२ मिति ०३०।७।६।२ मा मेरो नाउँमा २,०००। थैली राखी राजीनामा पास गरी दिए तापनि सो जग्गाको बाली पं.अजिजले नै खाई आएका छन् लेनदेन गरी जग्गा खरीद गरेको छैन भन्ने समेत अब्दुल खाँको बयान ।

१४.   प्र.ससुरा अजिज मियाँले आफ्नी श्रीमती सायरा अन्सारीका नाउँका ज.बि. ११७१० मेरा नाउँमा पास गरी दिए तापनि जग्गाको बाली प्र.ले नै लगाई आएका छन् जग्गा खरीद गरेको छैन भन्ने समेत कबुलनेसाको बयान ।

१५.   सायराले रु.८,०००। लिई ज.बि. ०१०० राजीनामा लेखी दिएका हुन् मेरो नालेश परी पारित हुने ठहरी फैसला भई पास समेत भएको छ भन्ने समेतको जवाहरलालको बयान ।

१६.    नियामित मियाँ मामा नाताको होइन मेरो पति अजिजले जग्गा बिक्री गरेको थाहा पाई मैले दाइजोको रूपैयाँबाट ज.बि. २४१५१० खरीद गरी भोग गरी आएकोमा कसैको हक नहुँदा बिक्री गरेको हुँ भन्ने समेत सायराको बयान ।

१७.   मबाट सायराले रु.२८,०००। लिई निजले पेवाको रूपैयाँबाट खरीद गरी लिएको जग्गा मध्ये ज.बि.०८ मिति ०३१।१२।२८ मा राजीनामा गरी दिएकोले मैले नै भोग गरी आएको छु बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत गोपाल चौधरीको बयान ।

१८.   वादी दावीको कि.नं.६४ र १२७ सम्म मात्र दपोट मान्नुपर्ने हुँदा दपोट ठहर्छ सो बाहेक अरू वादी दावी पुग्न सक्तैन भन्ने समेत शुरू बारा जिल्ला अदालतको फैसला ।

१९.    बारा जि.अ.को फैसला चित्त बुझेन भन्ने समेतको वादीको नारायणी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

२०.   प्र.का.श्रीमती सायराको नाउँ दर्ताको जग्गा प्रतिवादीले दाइजो पेवा भनी उल्लेख गरे पनि सो कुरा कतैबाट प्रमाणित हुँदैन चर्सा रकमको जमानतमा रोक्का रहेको जग्गा बिक्री गरेको ज.बि.११२ समेतको ज.बि.१३२ समुच्चा लिखत र दर्ता बदर हुने ठहरी मिति ०३४।३।२६ मा बारा जि.अ.बाट र सोही फैसला नारायणी अञ्चलबाट सदर भई फैसला भएको उपर म.क्षे.अ.ले पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी आदेश गरेको समेत देखिएकोले वादी दावी अनुसार वादीको हक कायम भई दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने समेत नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला ।

२१.   उक्त नारायणी अञ्चल अदालतको इन्साफ उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको निवेदन परी पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएको ।

२२.   अंश मुद्दा दायर हुन अगावै सायराले राजीनामा गरी दिएकोमा अन्तिनुनीयानी र रामधारीको लिखतमा वादी साक्षी बसेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको १० नं.अन्तर्गत दावी लाग्न सक्ने देखिँदैन । शंकर साको लिखतको यो हकमा वादी साक्षी नबसे पनि लेनदेन व्यवहारको १० नं.को हदम्याद भित्र नालेश गर्नुपर्नेमा नगरेको हँुदा अन्तुनुनियाइनी रामधारी राउत शंकर सो तेली समेतको राजीनामा लिखतहरू दपोट ठहर्न नआएकोले सदर हुन्छ रामसुरतको लिखतको हकमा दे.पु.नं. ८४६ र ८४५ को लिखत दर्ता बदर मुद्दामा निर्णय भएकोले यसमा केही बोली रहन परेन भन्ने समेत म.क्षे.अ.को फैसला ।

२३.   मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा यसमा २०३५।११।३ मा अनुमति दिन नमिल्ने भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको विपरीत राजीनामा लिखतहरू सदर हुने ठहर्‍याई २०३८।८।५ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय आपसमा बाझी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३८।१०।२८ को आदेश ।

२४.   पुनरावेदक वादी अजिज मियाँको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले प्रस्तुत मुद्दा अंश दपोट मुद्दा हो । अञ्चल अदालतले सायराले नियामतबाट खरीद गरेको जग्गा समेत दपोट ठहराएकोमा सायरा अन्सारीको सो उपर उजूर छैन । यस्तो अवस्थामा सायराले नियामतबाट खरीद गरेको जग्गा सगोलको अंश लाग्ने जग्गा देखिन्छ । त्यस्तो जग्गा अजिज मियाँले तायदातीमा देखाएको छैन । २०२०।९।१२ मा उक्त सम्पत्ति सायराको साथमा थियो । त्यस्तो सगोलको सम्पत्ति सायराले अन्तीनुनीयाइनी शंकर र रामधारीलाई ०२८ सालमा बिक्री गरे तापनि सो समेतको जग्गा चर्सा रकम बापत रोक्का रहेको अजिजले नियामतलाई बिक्री गरेको बदर हुने गरी ना.अं.अ.बाट ०३४।८।९ मा फैसला भएकोले सो जग्गा र सायराले रामसुरतलाई ०३१ सालमा बिक्री गरेका जग्गा पनि तायदातीमा नदेखाई अंश मुद्दा छिनिनु भन्दा अगाडि बिक्री गरेको जग्गा समेत दपोट ठहर्नु पर्छ र साथै वादी दावीमा देखाएको सायराको बाँकी जग्गा र अजिज मियाँको जग्गा समेत दपोट ठहर्नु पर्छ म.क्षे.अ.को निर्णय मिलेको छैन र प्र.अन्तीनुनीयाइनी रामधाराशंकर साको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले तायदाती दिँदाको अवस्था मेरो पक्षले खरीद गरेको जग्गा अजिजको जग्गा जिम्माको नहुँदा दपोट ठहर्‍याउन मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

२५.   म.क्षे.अ.को निर्णय मिलेको छ छैन सोको निर्णय दिनुपरेको छ ।

२६.   यसमा वादीले दावी गर्दा अंश मुद्दाको तायदातीमा नदेखाई दबाई छपाई एकलौटी खाने मन्सायले दबाए छिपाएको बिगहा २०३ मा मेरो एकलौटी हक कायम गरी दर्ता समेत गरिपाउँ भनी दपोट तर्फ नालेश गरेको पाइन्छ । अंशबण्डाको २७ नं.मा दबाए छिपाएको छैन भनी कागज गरी सकेपछि दबाए छिपाएको ठहर्‍यो भने त्यो धनमाल दबाउनेले पाउँदैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

२७.   अजिज मियाँले २०१८।४।१३ नियामत मियाँलाई बिक्री गरेको जग्गाहरू मध्ये बिगहा २४१५½ जग्गा नियामत मियाँबाट पुनः अजिज मियाँको स्वास्नी सायरा अन्सारीनले २०२०।९।१२ मा खरीद गरेको पाइन्छ ।

२८.   यिनै वादी अजिम मियाँ र प्रतिवादी अजिज मियाँ समेत भएको अंश मुद्दाको मानो छुट्टिएको मिति ०३०।३।७ कायम भई सो भन्दा अघिल्लो मिति सम्मको तायदाती माग गरेकोमा अजिज मियाँको स्वास्नी सायरा अन्सारीनले नियामत मियाँबाट २०२०।९।१२ मा खरीद गरेको जग्गा उक्त अंश मुद्दाको तायदातीमा उल्लेख भएको पाइँदैन ।

२९.   चर्सा रकममा रोक्का रहेको जग्गाहरू अजिज मियाँले २०१८।४।१३ मा नियामत मियाँलाई बिक्री गरेकोमा तत्सम्बन्धमा नालेश उजूर पर्दा कारवाई भई चर्सा रकममा रोक्का रहेको जग्गा सम्म बिक्री बदर हुने ठहरी नारायणी अञ्चल अदालतबाट मिति ०३४।८।९ मा फैसला भएको पाइन्छ । तर यसै बीच उक्त फैसला हुनुभन्दा अगावै उक्त जग्गा नियामत मियाँले २०२०।९।१२ मा सायरा अन्सारीनलाई बिक्री गरेको देखिन्छ । नियामत मियाँले सायरा अन्सारीनलाई बिक्री गरेको उक्त चर्सा रकममा रोक्का रहेको जग्गा बिगहा ११२ समेत दपोट ठहराई पाउँ भन्ने वादीको भनाई भएकोमा यसै जग्गा मध्ये सायरा अन्सारीनले अन्तीनुनीआइनी र रामधारी राउत अहिरलाई ०२८।११।४ मा र शंकर सातेलीलाई ०२८।७।२८ मा राजीनामा पास गरी बिक्री गरेको पाइन्छ ।

३०.   सायरा अन्सारिनले नियामतबाट २०२०।९।१२ मा खरीद गरेको जग्गा सायराको दाइजोबाट खरीद गरेको नठहरी ना.अं.अ.बाट यसै मुद्दामा दपोट ठहराएकोमा सो फैसला उपर सायराले चित्त बुझाई बसेकोले सायराले नियामतबाट खरीद गरेको जग्गा अंश हुने सगोलको सम्पत्तिको रहेछ भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । अब उक्त जग्गा दपोट हुने हो वा होइन भनी हेर्दा अंश मुद्दामा तायदाती दिदा आफ्नो जिम्माको चलअचल सम्पत्तिको तायदाती दिने हो । यिनै वादी अजिम मियाँ र प्रतिवादी अजिज मियाँ समेत भएको अंश मुद्दामा ०३०।३।७ मानो छुट्टिएको मिति कायम भई ०३०।१२।३ मा तायदाती दिँदाको अवस्था सायरा अन्सारीनले ०२८।७।२८ मा शंकर सा तेलीलाई राजीनामा गरी दिएको र ०२८।११।४ अन्तोनुनीआइनी र रामधारी राउत अहिरलाई बिक्री गरेको जग्गा कमाई अजिजको जिम्मा रहेको भन्ने स्थिति नदेखिँदा अन्तीनुनीआइनी, रामधारी राउत अहिर र शंकर सा तेलीलाई गएको जग्गाको अजिज मियाँले तायदातीमा दिनुपर्ने अवस्थाको नदेखिँदा रामधारी राउत अहिर अन्तीनुनीआइनी र शंकर सातेलीलाई बिक्री भएको जग्गा दपोट ठहर्ने स्थितिको देखिएन । वादी दावीको जग्गा बिगहा ११२ मध्ये रामधारी राउत अहिर शंकर सातेली र अन्तीनुनीआइनीलाई बिक्री भएको जग्गा कटाई बाँकी जग्गा अजिज मियाँले तायदातीमा देखाउन पर्नेमा ती जग्गाहरू तायदातीमा नदेखाई दबाए छिपाएकोले ती बाँकी जग्गाको सम्बन्धमा दपोट ठहर्दैन भन्न मिलेन । उक्त बाँकी जग्गा दपोट   ठहर्छ । अब रामसुरत महतोलाई सायराले ०३१।४।१५ मा हरैया पञ्चायत वार्ड नं.६ को कि.नं.९९ र कि.नं.१०१ को जग्गा समेत गरी ३० बिक्री गरेको देखिन्छ ।

३१.   उक्त कि.नं.९९ र कि.नं.१०१ को जग्गा समेतलाई अजिज मियाँले अंश मुद्दामा तायदातीमा देखाएको पाइन्न । यिनै वादी अजिज मियाँ र प्रतिवादी रामसुरत महतो थारू समेत भएको लिखत बदर मुद्दामा रामसुरत महतोको लिखत दर्ता बदर हुने ठहरी आजै यसबेञ्चबाट फैसला भएकोले वादी दावी बमोजिम उक्त कि.नं.९९ र कि.नं.१०१ को ३० अंश मुद्दाको तायदातीमा नदेखाएको जग्गा र वादी दावी बमोजिमको सायरा अन्सारीनको नाउँको रामपुर पञ्चायत वार्ड नं.४ को कि.नं.११५ को ०१२१ सिंहासनी पञ्चायत वार्ड नं.७ को कि.नं.१८ को ०० र सिंहासनी पञ्चायत वार्ड नं.७ कि.नं.१३४ को ११० समेत २११ र स्वयम अजिजको नाममा दर्ता रहेको नरह पञ्चायत वार्ड नं.९ को कि.नं.७२ को जग्गा बिगहा १ एक र सायराको नाउँ दर्ता हरैया पञ्चायत वार्ड नं.६ को किनं.११७ को ०१० कि.नं.४ को ११० कवहिको वार्ड नं.६ कि.नं.४५ को ०१५० र कि.नं.१३९ को ०१० समेत अजिज मियाँले अंश मुद्दामा तायदातीमा नदेखाई दबाई छपाएकोले उक्त कि.नं.११५, कि.नं.१८, कि.नं.१३४, कि.नं.११७, कि.नं.४, कि.नं.४५, कि.नं.१३९ र कि.नं.७२ को जग्गा समेत दपोट ठहर्छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले सायरा अन्सारीनले राजीनामा दिई बाँकी रहेको जग्गामा वादी अजिम मियाँ समेतको अंशियार हक कायम हुने ठहराई रामसुरतलाई बिक्री भएको जग्गा दपोट नठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ गल्ती भई केही उल्टी हुन्छ । तपसीलका कलममा तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

पुनरावेदक वादी अजिम मियाँ के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम हरैया पञ्चायत वार्ड नं.६ को कि.नं.९९ को जग्गा विगाह १ कि.नं.१०१ को जग्गा बिगहा २० रामपुर पञ्चायत वार्ड नं.४ को कि.नं.११५ को जग्गा बिगहा ०१२१ र सिंहासनी पञ्चायत वार्ड नं.७ को कि.नं.१८ को ०० र सिंहासनी पञ्चायत वार्ड नं.६ कि.नं.३४ को ज.वि. ११० रामधारी राउत अहिरलाई दिएको रामपुर पञ्चायत वार्ड नं.६ कि.नं.१०० को बिगहा ०१०० मध्ये ०१० शंकर सा तेलीलाई दिएको रामपुर पञ्चायत वार्ड नं.७क कि.नं.१५४ को ०३ मध्ये ०१० र ऐ.ऐ कि.नं.१५५ को ०११० अन्तीनुनीयाइनीलाई दिएको ऐ.पञ्चायत वार्ड नं.४ को कि.नं.९ को ०१०१३ ऐ.पञ्चायत वार्ड नं.५ को कि.नं.८१ को ०८ बिक्री भएको कटाई सायराको नाउँको बाँकी जग्गा र प्र.अजिज मियाँको नाउँमा दर्ता रहेको नरही पञ्चायत वार्ड नं.९ को कि.नं.७२ को जग्गा बिगहा १० समेतको देहायको कित्ता जग्गा समितिको पुनरावेदक वादी अजिम मियाँको नाउँमा दर्ता नामसारी गरी दिनु भनी सम्बन्धित कार्यालयका नाउँमा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु......................................................१

रामपुर पञ्चायत वार्ड नं.१ को नं. १०५ को ज.वि. २१३१० ऐ ऐ.गा.पं.३ख कि.नं.२२ को जग्गा बिगहा ०३ ऐ ऐ.४ ऐ.ऐ कि.नं.६४ को जग्गा बिगहा ०१२ ऐ वार्ड नं.४ कि.नं.६७ को जग्गा बिगहा ०२ ऐ ऐ.४ कि.नं.१२७ को जग्गा बिगहा ०१० ऐ ऐ.कि.नं.१७८ को जग्गा बिगहा ०१६ ऐ ऐ.कि.नं.११२ को जग्ग बिगहा ०१५१०

रामपुर पञ्चायत वार्ड नं.५ कि.नं १२१ को जग्गा बिगहा ०६ ऐ.ऐ कि.नं.१२७ को जग्गा बिगहा ०१३१० ऐ.ऐ कि.नं.१५७ को जग्गा बिगहा ०१०० ऐ.ऐ कि.नं.१६१ को जग्गा बिगहा ०० ऐ.ऐ कि.नं.१८४ को जग्गा बिगहा ०१० ऐ.ऐ कि.नं.९६ को जग्गा बिगहा ११८५ ऐ.ऐ कि.नं.२३४ को जग्गा बिगहा ०१६ ऐ.ऐ वार्ड नं.६ कि.नं.८४ को जग्गा बिगहा ०१० ऐ.ऐ कि.नं.२१७ को जग्गा बिगहा ०१० ऐ.ऐ कि.नं.२४५ को जग्गा बिगहा ०० ऐ.ऐ कि.नं.२६९ को जग्गा बिगहा ०१३ ऐ.ऐ हरैया पञ्चायत वार्ड नं.६ कि.नं.११७ को जग्गा बिगहा ०१० ऐ.ऐ कि.नं.४ को जग्गा बिगहा ११० ऐ.कवही जब्दी पञ्चायत वडा नं.६ को कि.नं.४५ को जग्गा बिगहा ०१५० ऐ.ऐ कि.नं.१३९ को जग्गा बिगहा ०१०

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाले प्रतिवादीहरूले भरी पाउने गरेको कलम ५ को जम्मा रु.२०१।८० (दुईसय एक रूपैयाँ अस्सी पैसा) प्रतिवादीहरूबाट भराई पाउँ भनी कानुनका म्यादभित्र वादी पुनरावेदक अजिमको दरखास्त पर्न आए कानुनको रीत पुर्‍याई दस्तूर केही नलिई प्र.हरूबाट भराई दिनु भनी बारा जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु....................................................................२

वादी पुनरावेदक अजिम मियाँ के यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा निजले मिति ०३८।११।१२ मा धरौटी राखेको रु.२०१।८० सदर स्याहा गर्नु भनी र सो रूपैयाँ पुनरावेदक वादीले प्रतिवादीहरूबाट भराई पाउँ भनी यसै सरहको जेथा देखाई कानुनको म्यादभित्र दरखास्त दिए केही नलिई भराई दिनु भनी बारा जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु.............................................................................................३

मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु......................................................................................................................४

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४० साल फाल्गुण ८ गते रोज २ शुभम् ।

 



भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु