शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७३१८ - उत्प्रेषण समेत

भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. ७३१८     ने.का.प.२०६१       अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह सिलु

सम्वत् २०५८ सालको रिट.नं. २९९२

आदेश मितिः २०६०।१०।१३।३

 

विषयःउत्प्रेषण ।

 

निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ घर भै हाल ऐ वडा      नं. ३ पुल्चोक डेरा गरी वस्ने प्रकाशचन्द ठकुरी समेत

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पाटन  समेत

 

§  जिल्ला अदालतवाट घर जग्गा रोक्का राख्ने गरी मिति २०५८।३।७ मा आदेश भएको नभई मिति २०५८।१।२८ मा भएको देखिन्छ । घर जग्गा रोक्का गर्ने गरी भएको जिल्ला अदालतको आदेश वदर गर्ने भनेपछि ललितपुर जिल्ला अदालतवाट मिति २०५८।१।२८ मा घर जग्गा रोक्का राख्ने गरी आदेश भएकोले पुनरावेदन अदालतको मिति २०५८।४।३२ को आदेशमा जिल्ला अदालतको मिति २०५८।१।२८ को आदेश समावेश हुने गरी मिति २०५८।५।२० मा भएको आदेश पूर्व मिति २०५८।४।३२ को आदेशको भावना विपरीत हुनु गएको मान्न नमिल्ने ।

§  विवादित घर जग्गा अंश मुद्दाको तायदाती फाटवारीमा पेश भए पनि सो सम्पत्ति वण्डा हुने नहुने भन्ने सम्वन्धमा चलिरहेको अंश मुद्दावाटै निरोपण हुने हुँदा अदालतमा चलिरहेको मुद्दालाई असर पर्ने गरी सो सम्पत्तिमा यी रिट निवेदकहरुको  अंश हक रहे नरहेको सम्वन्धमा रिट क्षेत्रवाट विचार गरी वोल्न  नमिल्ने ।

§  विपक्षी रिट निवेदकहरु अंशियार नभएको भन्ने कुरा रिट निवेदकहरु स्वयंले आफ्नो रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको अवस्थामा अंश मुद्दामा अंशियार नै नभएको व्यक्तिको नामको सम्पत्ति रोक्का राखेको जिल्ला अदालतको आदेशलाई वदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशले निवेदकहरुको कुन कानूनले प्रदान गरेको के कस्तो हक हनन भएको भन्ने कुरा रिट निवेदकहरुले देखाउन सकेको नपाइदा रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज   हुने ।

(प्र.नं. १४)

 

निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री श्यामनारायण श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फवाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री महेन्द्रवहादुर कार्की र विद्वान अधिवक्ता श्री राजु आचार्य

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

            २.    विपक्षी मध्येकी पुष्पलता ठाकुर हामी मध्ये म रेणुकाको नन्द र हामी प्रकाश र नारायणको फुपु नाताकी हुनुहुन्छ । हाम्रो पति तथा पिता कृष्ण चन्दको परलोक भएपछि हामीलाई घरमा वस्न नदिई निकाला गरेकोले डेरामा वसी आएकोमा पति पिता कृष्णचन्दको जेठी तर्फका छोराहरु मानु चन्द र भानु चन्दले सम्पूर्ण सम्पत्तिमा कव्जा जमाई हामीलाई अंश दिन अस्विकार गरेकोले निजहरुको विरुद्धमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा अंशमा नालिस दिएकोमा तायदाती माग भै प्रतिवादीहरुले तारेख छाडी वसेकोले निजहरुको जिम्मा समेतको तायदाती फाँटवारी हामीले पेश गरी विचाराधीन अवस्थामा छ । पैतृक सम्पत्ति मध्ये ललितपुर जिल्ला जाउलाखेलमा एउटा आठ आना क्षेत्रफलमा टहरा घर र पर्सा विरगन्जमा पक्की दुईवटा घर भएकोले तायदातीमा सोही वमोजिम उल्लेख गरेका थियौ । तायदातीमा उल्लेखित सम्पति मध्ये पर्सा श्रीपुर १ कि.नं. ६ को क्षेत्रफल ०१९ जग्गा र त्यसमा वनेको दुइवटा पक्की वंगला घर विपक्षी मध्येकी पुष्पलताको नाउँमा खरिद गरिए पनि परिवारको संयुक्त कमाई प्रयासवाट जग्गा खरिद गरिएको र घर पनि हाम्रा पति पिता तथा सासु वज्यै समेतको कमाइवाट वनाई सगोलमा भोग चलन गरी आएका थियौ । माइती तर्फको पैतृक सम्पत्तिमा विवाहिता चेली विपक्षी पुष्पलताको २०२७ सालमा विवाह भै गई सकेपछि उक्त घर जग्गामा हाम्रो अंश हक लाग्ने स्पष्ट भएवाट तायदातीमा उल्लेख गरेका थियौ । सो वमोजिम तायदातीमा पेश भै कारवाही चली आएको कुरा विपक्षी पुष्पलताले थाहा पाई विदेश स्वीजरल्याण्डमा वसी आएकी निज रातारात आई विक्री गर्न खोजेकोले रोक्काको लागि हामीले ललितपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा ललितपुर जिल्ला अदालदतवाट हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्ने गरी मिति २०५८।१।२८ मा आदेश भई रोक्काको लागि लेखी पठाए अनुरुप मिति २०५८।१।३० मा मालपोत कार्यालय पर्साले रोक्का राखी दिएको थियो । विपक्षी पुष्पलताले रोक्का वदर गरी पाउँ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु भएकोमा ललितपुर जिल्ला अदालतवाट मिति २०५८।३।७ मा कानून वमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएपछि पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मिति २०५८।४।३२ मा ललितपुर जिल्ला अदालतको कानून वमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०५८।३।७ को आदेशसम्म वदर भएछ र रोक्का राख्ने गरी २०५८।१।२८ मा भएको आदेशको सम्वन्धमा कुनै कुरा नवोली सदर गर्ने गरी आदेश भएछ । सो वमोजिम रोक्का सदर कायम भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।४।३२ को आदेश संसोधन गरी पाउँ भनी सो मुद्दामा कानून व्यवसायी नै नरहेको अधिवक्ता वेदप्रसाद शिवाकोटीले दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनले मिसिल नै नहेरी ग्रहण गरी मिति २०५८।५।२० मा उक्त मिति २०५८।४।३२ को आदेश संसोधनको नाममा पूर्व आदेशको भावना समेत विपरीत पूर्व आदेशले वोल्दै नवोलेको ललितपुर जिल्ला अदालतको २०५८।१।२८ को आदेश वदर गर्ने गरी रोक्का फुकुवा गराई दिने गरी आदेश संसोधन गरिएछ । सोही मिति २०५८।५।२० को आदेश वमोजिम ललितपुर जिल्ला अदालतवाट रोक्का रहेको उपरोक्त घर जग्गा फुकुवा गर्ने गरी मालपोत कार्यालय पर्सालाई पत्राचार गरी मालपोत कार्यालय पर्सावाट फुकुवा गरिएछ । यसरी हाम्रो समेत अंश हक लाग्ने घर जग्गा मुद्दा किनारा नहुन्जेल सम्मको लागि अ.वं. १७१ क. वमोजिम रोक्का राख्ने अधिकार अनुरुप जिल्ला अदालतले रोक्का राखेकोमा पहिले भएको आदेशको भावना र परिणाम समेतको विपरीत रोक्का फुकुवा गर्ने किसिमले आदेश संसोधन गरी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट भएको आदेश अनधिकृत, गैरकानूनी, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ६७ समेतको प्रतिकूल भएको स्पष्ट भई सो आदेशले हाम्रो हकमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पारेकोले रोक्का फुकुवा गर्ने आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पूर्ववत रुपमा मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म रोक्का यथावत कायम राखी दिनु भनी मालपोत कार्यालय पर्साको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ तत्काल सो घर जग्गा पूर्ववत अवस्थामा पुनः रोक्का राखी दिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय पर्सा समेतको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ३.    लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            ४.    रिट निवेदनमा उल्लेख भए वमोजिम पुष्पलताको नाममा दर्ता रहेको पर्सा जिल्ला श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. ६ क्षेत्रफल ०१९ को घर जग्गा अ.वं. १७१ क. नं. वमोजिम यस अदालतवाट मिति २०५८।१।२८ मा रोक्का राख्ने आदेश भै रोक्काको लागि लेखी पठाई रोक्का रहेको जानकारी प्राप्त भएकोमा यस अदालतको मिति २०५८।१।२८ को आदेश वदर गरी पाउँ भनी पुष्पलता ठाकुरको निवेदन परी पेश हुँदा यसै अदालतको २०५८।१।२८ को आदेश यसै अदालतवाट पुनः विचार गर्न नमिल्ने हुँदा केही वोली रहन परेन, कानून वमोजिम गर्नु भनी मिति २०५८।३।७ मा यस अदालतवाट आदेश भई सो आदेश उपर पुष्पलताको पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परेकोमा अंशियार भन्दा वाहेकका निवेदिकाको नाउँमा दर्ता कायम रहेको सम्पत्ति निज दर्ता वालालाई वुझ्दै नवुझी निवेदिकाको नाउँको घर जग्गा रोक्का गर्ने गरी भएको यस ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५८।३।७ को आदेश सो हदसम्म वेरीतको देखिंदा वदर गरिएको छ, कानून वमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मिति २०५८।४।३२ मा आदेश भएको । रोक्का राख्ने आदेश मिति २०५८।१।२८ भुलले छुट हुन गै मिति २०५८।३।७ को मिति मात्र उल्लेख हुँदा ललितपुर जिल्ला अदालतले फुकुवा पत्र दिन इन्कार गरेकोले मिति २०५८।४।३२ को आदेशमा ललितपुर जिल्ला अदालतवाट रोक्का राखेको मिति २०५८।१।२८ को आदेश समेत समाविष्ट हुने गरी संसोधन गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको पुष्पलता ठाकुरको कानून व्यवसायीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परेपछि सो अदालतको मिति २०५८।४।३२ को आदेशमा ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५८।१।२८ को आदेशको मिति लेख्न भुलवाट छुट हुन गएको देखिंदा सो मिति समेत समावेश गरी उक्त मितिको आदेशानुसार गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत नियमयावली, २०४८ को नियम ६७(२), न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) अनुसार संसोधन आदेश गरी दिएको छ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मिति २०५८।५।२० मा भएको आदेशानुसार जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय पर्सालाई पत्र लेखी पठाई सकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            ५.    घर जग्गा रोक्का राखेको ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश वदर गरी पाउँ भनी पुष्पलताको यस अदालतमा निवेदन परी कैफियत प्रतिवेदन माग भै ललितपुर जिल्ला अदालतको नाममा अंशियार भन्दा वाहेकका निवेदिकाको नाउँमा दर्ता कायम रहेको सम्पत्ति निज दर्तावालालाई वुझ्दै नवुझी निवेदिकाको नाउँको घर जग्गा रोक्का गर्ने गरी भएको त्यस अदालतको मिति २०५८।३।७ को आदेश सो हदसम्म वेरीतको देखिंदा वदर गरी दिएको छ । कानून वमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज योग्य भएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित  जवाफ ।

            ६.    रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने सम्वन्धमा यस कार्यालयवाट कुनै स्वतन्त्र निर्णय वा आदेश भए गरेको होइन । प्रचलित कानून वमोजिम कुनै अड्डा, अदालत वा सरकारी कर्यालयवाट कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा त्यस्तो रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी आएमा मालपोत कार्यालयले लेखी आए वमोजिम त्यस्तो घर जगा रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख.(२) मा छ । यसै सन्दर्भमा ललितपुर जिल्ला अदालतवाट भएको आदेशानुसार रोक्का फुकुवा भएको हुँदा यस कार्यालयवाट भएको रोक्का फुकुवाको कारवाहीवाट रिट निवेदकहरुको हक अधिकारमा कुनै किसिमको प्रतिकूल असर नपरेकोले यस कार्यालयको नाममा कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नभएकोले यस कार्यालयको हकमा सम्म लिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी मालपोत कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ ।

            ७.    विपक्षीहरुको रिट निवेदन अंशियार वाहेकका अरुको जग्गाको रोक्काको सन्दर्भ छ । अंश मुद्दाको फिरादमा विपक्षीहरुले अंशियार हो भन्न नसकी प्रतिवादी सम्म पनि नवनाएका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति आफु खुसि तायदातीमा दिई रोक्का राख्ने गरेको शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश कुनै कानून तथा मान्य सिद्धान्तमा आधारीत थिएन । अंशिययार वाहिरका उनाउ व्यक्तिको अचल सम्पत्ति विपक्षीहरुले पाउने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको स्थितिमा कुन हकको हनन भएको हो, सो कुरा रिट निवेदनमा खुलाउन नसकेको अवस्थामा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी पुष्पलता मल्लको लिखित जवाफ ।

            ८.    नियम वमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम नारायण श्रेष्ठले शुरु जिल्ला अदालतले अ.वं. १७१ क. वमोजिम घर जग्गा रोक्का राख्ने आदेश गरेकोमा त्यस उपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेमा जिल्ला अदालतमा नै निवेदन दिई जिल्ला अदालतवाट कानून वमोजिम गर्ने भन्ने आदेश भएपछि मात्र पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतवाट पहिला घर जग्गा रोक्का राख्ने गरेको आदेशलाई वदर नगरेकोमा संसोधनको नाममा पूर्व आदेश विपरीत घर जग्गा रोक्का राखेको जिल्ला अदालतको आदेश वदर गर्ने गरी संसोधन गरेको समेत मिलेको छैन । अंश मुद्दाको फैसला नहुँदा सम्म घर जग्गा रोक्का नरही हक हस्तान्तरण भएको अवस्थामा सो घर जग्गा समेत वण्डा लाग्ने गरी फैसला भएको अवस्थामा मेरो पक्षले प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले घर जग्गा रोक्का राख्ने गरेको जिल्ला अदालतको आदेशलाई वदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश त्रुटिपूर्ण भएकोले रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ९.    विपक्षी मालपोत कार्यालय पर्सा तर्फवाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री महेन्द्रवहादुर कार्कीले मालपोत कार्यालयले अदालतवाट लेखी आए वमोजिम रोक्का राख्नु पर्ने र फुकुवा गर्नुपर्ने भएकोले अदालतको पत्र अनुसार रोक्का राखेकोमा पुनः अदालतवाट फुकुवा गरी दिने भनी लेखी आए अनुसार फुकुवा गरी दिएको अवस्था हुँदा मालपोत कार्यालय पर्साको नाममा कुनै आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १०.    विपक्षी पुष्पलता ठाकुर (मल्ल) तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री राजु आचार्यले रिट निवेदकहरुले दायर गरेको अंश मुद्दामा मेरो पक्षलाई प्रतिवादी वनाएको छैन । मेरो पक्ष रिट निवेदकहरुको अंशियार पनि होइन । अंशियार नै नभएको मेरो पक्षको नाममा दर्ता रहेको घर जग्गा समेत तायदातीमा देखाई रोक्का राखेको नमिलेको हुँदा शुरु जिल्ला अदालतले मेरो पक्षको घर जग्गा रोक्का राख्ने गरेको आदेशलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले वदर गरेको कानूनसंगत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ११.    उपरोक्त वहस समेतलाई विचार गरी रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने, नमिल्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            १२.   यसमा यी रिट निवेदकहरुले मानुचन्द ठकुरी र भानुचन्द ठकुरी उपर दायर गरेको अंश मुद्दामा तायदातीमा दाखिल भएको सम्पत्ति मध्ये विपक्षी मध्येकी पुष्पलताको नाममा दर्ता रहेको पर्सा जिल्ला श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. ६ को ०१९ को घर जग्गा रोक्का राखी पाउँ भनी यी रिट निवेदकहरुले दिएको निवेदन अनुसार ललितपुर जिल्ला अदालतवाट मिति २०५८।१।२८ मा सो घर जग्गा रोक्का राख्ने गरी आदेश भएकोमा पुष्पलताले उक्त आदेश वदर गरी पाउँ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिंदा यसै अदालतको मिति २०५८।१।२८ को आदेश यसै अदालतवाट पुन विचार गर्न नमिल्ने हुँदा केही वोली रहन परेन, कानून वमोजिम गर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतवाट मिति २०५८।३।७ मा आदेश भएको देखिन्छ । त्यस पश्चात ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५८।१।२८ को आदेश, सो आदेशको आधारमा लेखिएको रोक्का राख्ने पत्र र मिति २०५८।३।७ को कानून वमोजिम गर्नु भन्ने आदेश समेत वेरीतको हुँदा वदर गरी पाउँ भनी पुष्पलता ठाकुर (मल्ल) को पुनरावेदन अदालत पाटनमा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले ललितपुर जिल्ला अदालतवाट कैफियत प्रतिवेदन माग गरी निवेदिकाको नाममा दर्ता कायम रहेको सम्पत्ति निज दर्तावालालाई वुझ्दै नवुझी निवेदिकाको नामको घर जग्गा रोक्का गर्ने गरी भएको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५८।३।७ को आदेश सो हदसम्म वेरीतको देखिंदा वदर गरिएको छ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मिति २०५८।४।३२ मा आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशमा ललितपुर जिल्ला अदालतवाट रोक्का राख्ने आदेश भएको मिति २०५८।१।२८ भुलले छुट हुन गएकोले समाविष्ट हुने गरी संसोधन गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको पुष्पलताको कानून व्यवसायी अधिवक्ता वेदप्रसाद सिवाकोटीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिई पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मिति २०५८।५।२० मा निवेदन माग वमोजिम सो अदालनको मिति २०५८।४।३२ को आदेशमा ललितपुर जिल्ला अदालतवाट रोक्का राख्ने गरी भएको मिति २०५८।४।३२ को आदेश समावेश हुने गरी संसोधन आदेश गरेको देखियो ।

            १३.   उपरोक्त तथ्य भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा घर जग्गा रोक्का राख्ने गरेको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५८।१।२८ को आदेश पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।४।३२ को आदेशवाट वदर नभएकोमा कानून व्यवसायी नै नरहेको अधिवक्ता वेदप्रसाद सिवाकोटीले मिति २०५८।४।३२ को आदेश संशोधन गरीपाउँ भनी दिएको निवेदनवाट पूर्व आदेशको भावना समेत विपरीत पूर्व आदेशले वोल्दै नवोलेको २०५८।१।२८ को ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश वदर गर्ने गरी रोक्का फुकुवा गराई दिने गरी आदेश संसोधन गरिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश गैरकानूनी भएको भन्ने जिकिर सहित रोक्का फुकुवा गर्ने सम्वन्धी पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश वदर गरी पूर्ववत रुपमा अंश मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म रोक्का यथावत कायम राखी दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकहरुको माग दावी रहेको पाइन्छ।

            १४.   जग्गा रोक्का गरेको ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश वदर गरी पाउँ भनी पुष्पलताले दिएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग भै पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मिति २०५८।४।३२ मा भएको आदेशमा निवेदकका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटीको वहस समेत सुनियो भन्ने उल्लेख भएको मिसिल संलग्न मिति २०५८।४।३२ को आदेशको प्रतिलिपिवाट देखिन्छ । मिति २०५८।४।३२ को आदेश हुँदा अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटीले इजलासमा वहस गरेको अवस्थामा सो मिति २०५८।४।३२ को आदेश संसोधन गरी पाउँ भनी अधिवक्ता वेदप्रसाद सिवाकोटीले दिएको निवेदनवाट सो मिति २०५८।४।३२ को आदेश संसोधन गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट आदेश भएकोले कानून व्यवसायी नै नरहेका व्यक्तिको निवेदनवाट आदेशमा संसोधन गरिएको भन्न मिल्ने स्थिति भएन । पुनरावेदन अदालत पाटनवाट ललितपुर जिल्ला अदालतको नाममा मिति २०५८।४।३२ मा आदेश हुँदा पुष्पलताको नामको घर जग्गा रोक्का गर्ने गरी भएको ललितपुर जिज्ला अदालतको मिति २०५८।३।७ को आदेश वदर गरि दिएको छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ललितपुर जिल्ला अदालतवाट घर जग्गा रोक्का राख्ने गरी मिति २०५८।३।७ मा आदेश भएको नभई मिति २०५८।१।२८ मा भएको देखिन्छ । घर जग्गा रोक्का गर्ने गरी भएको ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश वदर गर्ने भनेपछि ललितपुर जिल्ला अदालतवाट मिति २०५८।१।२८ मा घर जग्गा रोक्का राख्ने गरी आदेश भएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।४।३२ को आदेशमा ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५८।१।२८ को आदेश समावेश हुने गरी मिति २०५८।५।२० मा भएको आदेश पूर्व मिति २०५८।४।३२ को आदेशको भावना विपरीत हुनु गएको मान्न मिल्ने अवस्था पनि नभएकोले त्यस तर्फको निवेदन जिकिर मनासिव देखिएन ।

            १५.   पुष्पलताको नाममा दर्ता रहेको विवादित घर जग्गा अंश मुद्दाको तायदाती फाटवारीमा पेश भए पनि सो सम्पत्ति वण्डा हुने नहुने भन्ने सम्वन्धमा चलिरहेको अंश मुद्दावाटै निरोपण हुने हुँदा अदालतमा चलिरहेको मुद्दालाई असर पर्ने गरी सो सम्पत्तिमा यी रिट निवेदकहरुको अंश हक रहे नरहेको सम्वन्धमा रिट क्षेत्रवाट विचार गरी वोल्न मिल्ने अवस्था भएन । विपक्षी पुष्पलता  यी  रिट  निवेदकहरुको अंशियार नभएको भन्ने कुरा रिट निवेदकहरु स्वयंले आफ्नो रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । अंश मुद्दामा अंशियार नै नभएको व्यक्तिको नामको सम्पत्ति रोक्का राखेको ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेशलाई वदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशले निवेदकहरुको कुन कानूनले प्रदान गरेको के कस्तो हक हनन भएको भन्ने कुरा रिट निवेदकहरुले देखाउन सकेको पनि पाइदैन । अतः उपरोक्त आधार र कारणवाट रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.शुसिला सिंह सिलु

 

इति सम्वत् २०६० साल माघ १३ गते रोज ३ शुभम्.....................

 

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु