शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७३३७ - परमादेश

भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: जेष्ठ अंक:

निर्णय नं. ७३३७    ने.का..प.२०६१       अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादूर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्वत् २०५८ सालको दे.पु.नं. .....७९९८

फैसला मितिः २०६१।१।२५।६

 

मुद्दा :परमादेश ।

 

पुनरावेदक

निवेदकः जि. कपिलवस्तु कृष्णनगर गा.वि.स.वा.नं. २ वस्ने अव्दुल कलाम मुसलमान

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

विपक्षीः नेपाल दूर संचार संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय, सिद्धार्थनगर भैरहवा, रुपन्देही समेत

 

§  छुटै अस्तित्व भएकी विवाहिता छोरीले प्रयोग गरेको टेलिफोनको महसुल नतिरेकोमा मेरो टेलिफोन सेवा अवरुद्ध गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदन जिकिरका सम्वन्धमा विचार गर्दा टेलिफोन नं. २०१६२ निवेदकको छोरीको नाउँमा रहेको भएतापनि मिति २०४५।३।२० मा निवेदक स्वयंले उक्त टेलिफोन जडान गरेको, पटक पटक ठाउँसारी निवेदन तथा आइ.एस.डी सेवा माग गर्दा समेत निवेदककै हस्ताक्षरवाट कारवाही भै निवेदकले नै प्रयोग गरि आएकोले उक्त टेलिफोनको महसुल उपर गर्नका निमित्त निवेदकको नाउँको २००८५ नं. को टेलिफोन सेवा अवरुद्ध गराइएको भन्ने नेपाल दूरसंचार संस्थानको लिखित जवाफलाई निवेदकले आफ्नो पुनरावेदनमा अन्यथा भनी खण्डन गर्न सकेको नदेखिँदा निवेदकले छोरीको नाउँवाट टेलिफोन जडान गरी कानून वमोजिम लाग्ने महसुल नतिरेको भन्ने देखिन आई निवेदकले आफूले प्रयोग गरेको टेलिफोनको नियमानुसार लाग्ने महसुल तिर्ने वुझाउने दायित्व पूरा नगरी सो दायित्ववाट उम्कनका लागि प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिँदा निवेदक सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव देखिँदा सदर हुने ।

(प्र.नं. ८)

पुनरावेदक निवेदक तर्फवाटः

प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

     न्या.मीनबहादूर रायमाझीः पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ वमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :

            २.    मैले नीति नियमको अधिनमा रही लाग्ने दुस्तुर वुझाई मैले २००८५ नम्वरको टेलिफोन प्राप्त गरी नियमित मासिक शुल्क तिरी उपभोग गर्दै आईरहेको थिएं । मेरो श्रीमती साजिदा खातुनले २०१७८ नं. को टेलिफोन प्रँप्त गरेकी र सो को शुल्क पनि नियमित रुपले वुझाउँदै आएकी छन् । त्यसै गरी मेरो विवाहिता छोरी साहिदा खातुनले २०१६२ नं. टेलिफोन प्राप्त गरी उपभोग गर्दै आई रहेकी थिइन । निज छोरी विवाहित भएकोले निज र मेरो वीच छोरीको सम्वन्ध भएपनि पारिवारिक अस्तित्व व्यवहार अलग अलग छ । निज शाहीदा खातुनले जडान गरेको टेलिफोनको रकम नवुझाएको कारण दर्शाई मेरो नाउँको २००८५ नं. को टेलिफोन लाई अवरुद्ध गरी आएकोमा मैले निवेदन समेत दिई उक्त २००८५ नं. को टेलिफोनको महसुल नियमित रुपले वुझाउँदै आएकोमा पनि लाइन अवरुद्ध गरी जडान गरी नदिएको र २०१६२ नं. को टेलिफोनको वांकी रकम भुक्तानीलाई सहयोग गरी दिन भनी वोधार्थ पत्रवाट जानकारी गराएको थियो । यसरी मेरो २००८५ नं. को टेलिफोनको महसुल भुक्तानी गरी रहेको अवस्थामा समेत टेलिफोन सेवावाट विपक्षीहरुले मलाई वन्चित गर्ने गरेको कार्य अत्यन्तै गैरकानूनी र मनोमानी भै कानूनको समान संरक्षणवाट वन्चित गराइएको र विपक्षीको कृयाकलापमा कानून वमोजिमको कर्तव्य पालन नभएको हुँदा अविलम्व टेलिफोन सुविधा प्रदान गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी निवेदकको नाउँको टेलिफोनके नियमित शुल्क लिई सेवा सुविधा यथावत उपलव्ध गराई दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।

            ३.    निवेदकको माग अनुसार परमादेशको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए सो को आधारमा प्रमाण सहित १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सूचना म्याद जारी गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

४.    निवेदकको टेलिफोन नं. २००८५ लाई अवरुद्ध गर्नु पर्नाको कारण निवेदकको छोरी साहिदा खातुनले टेलिफोन नं. २०१६२ प्रयोग गरी संस्थानलाई तिर्नु वुझाउनु पर्ने महसुल रकम नवुझाइएको , उक्त टेलिफोन नं. रिट निवेदक स्वयंले मिति २०४५।३।२० मा जडान गराएको, त्यस्तै पटक पटक ठाउँ सारी निवेदन तथा आई.एस.डि. सेवा माग निवेदनमा रिट निवेदक अव्दुल कलामकै हस्ताक्षरवाट कारवाही भएकोवाट उक्त टेलिफोन रिट निवेदककै घरमा वा निजले तोकेको घरमा जडान भै निवेदक र निजकै श्रीमती वा सम्वन्धित व्यक्तिद्वारा सेवा उपभोग गरी संस्थानलाई तिर्नुपर्ने महसुल नतिरी दायित्ववाट पन्छिन जाल प्रपंच गरी महसुल छल्ने प्रयास गरेको कारण संस्थानको सम्पत्ति डुव्न नपाओस् भनी अवलम्वन गरिएको नीति विरुद्ध प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्तैन । उक्त टेलिफोन नं. २०१६२ को महसुल असुल उपर गर्न निमित्त र साहिदा खातुनको उक्त टेलिफोन अवरुद्ध भएपछि पनि निवेदकले उक्त २००८५ को टेलिफोनवाट सेवा उपलव्ध गराइरहेको वुझिएकोले निवेदकको उक्त टेलिफोन अवरुद्ध गरिएको हो रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी नेपाल दूर संचार संस्थान क्ष्ँेत्रीय निर्देशनालय भैरहवा र दूर संचार कार्यालय कृष्णनगर कपिलवस्तुको लिखित जवाफ ।

 

            ५.    निवेदकको छोरी साहिदा खातुनको नाममा रहेको टेलिफोन नं. २०१६२ को ठाउँसारी गर्दा हस्ते भै निवेदकले निवेदन दिएको समेतवाट उक्त फोन पनि निजले नै प्रयोग गरी रहेको देखिएको एवं निवेदकले सफा हातले रिट निवेदन दिएको समेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला ।

६.    महसुल नवुझाइएको भनिएको टेलिफोन नं. २०१६२ मेरी विवाहिता छोरी साहिदाको नाउँको हो । उक्त फोन निजले नै प्रयोग गरेकी हुन् । लेनदेन व्यवहारको २२ नं. अनुसार अपुताली नखानेलाई साहुले पक्रनु हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्थाको विपरीत विवाहित छोरीको टेलिफोनको महसुल नतिरेको भनी मेरो टेलिफोन अवरुद्ध गर्न मिल्ने होइन । सो सम्वन्धमा अ.वं. १३९ नं. अनुसार निज साहिदा खातुनलाई वुझी सुनुवाई गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया अवलम्वन गरिएको छैन । म निवेदकले आफूले उपभोग गरेको टेलिफोनको तिर्नु वुझाउनु पर्ने कुनै पनि महसुल वांकी नराखेको स्थितिमा मेरो टेलिफोन सेवा अवरुद्ध पारेको कार्य कानून विपरीत हुँदा निवेदन माग वमोजिम परमादेश जारी गर्नुपर्नेमा खारेज गरेको त्रुटिपुर्ण हुँदा उल्टी गरी परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

७.    नियम वमोजिम मुद्दा पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला मिले, नमिलेको के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

८.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा मेरो विवाहिता छोरी साहिदा खातुनको नाउँको निजले उपभोग गर्दै आएको टेलिफोनको महसुल वुझाउन वांकी रहेको भनी विपक्षी दूर संचार कार्यालयले गैरकानूनी रुपमा मेरो नाउँको मैले उपभोग गरी नियमानुसार लाग्ने महसुल तिरेको छुटै टेलिफोन अवरुद्ध गरि दिएकोले मेरो नाउँको टेलिफोन सेवा सुचारु गराई दिनु भनी परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी र छोरीको नाउँमा फाराम भरेतापनि निवेदकले नै टेलिफोन जडान गरी उपभोग गरेको र आफूले उपभोग गरेको टेलिफोनको लाग्ने महसुल भुक्तान नगरेकोले निजको नाउँको टेलिफोन सेवा अवरुद्ध गरिएको हो । निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत वुटवलवाट निवेदन खारेज हुने ठहराए उपर निवेदकको यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको देखिन्छ । महसुल वुझाउन वांकी भएको देखिएको २०१६२ नं. को टेलिफोनको ग्राहक साहिदा खातुन यि निवेदकको छोरी भएको तथ्यमा विवाद भएन । सो २०१६२ नं. को टेलिफोन प्रयोग गरेवापत नियमानुसार लाग्ने महसुल नवुझाएकोले उक्त टेलिफोन सेवा कटृा गरेको भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ भएकोमा महसुल वुझाई सकेको छ तिर्न वुझाउनु वांकी छैन भन्ने जिकिर निवेदकले लिन सकेको देखिंदैन । छुटै अस्तित्व भएकी विवाहिता छोरीले प्रयोग गरेको टेलिफोनको महसुल नतिरेकोमा मेरो टेलिफोन सेवा अवरुद्ध गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदन जिकिरका सम्वन्धमा विचार गर्दा टेलिफोन नं. २०१६२ निवेदकको छोरीको नाउँमा रहेको भएतापनि मिति २०४५।३।२० मा निवेदक स्वयंले उक्त टेलिफोन जडान गरेको, पटक पटक ठाउँसारी निवेदन तथा आइ.एस.डी सेवा माग गर्दा समेत निवेदककै हस्ताक्षरवाट कारवाही भै निवेदकले नै प्रयोग गरि आएकोले उक्त टेलिफोनको महसुल उपर गर्नका निमित्त निवेदकको नाउँको २००८५ नं. को टेलिफोन सेवा अवरुद्ध गराइएको भन्ने नेपाल दूरसंचार संस्थानको लिखित जवाफलाई निवेदकले आफ्नो पुनरावेदनमा अन्यथा भनी खण्डन गर्न सकेको नदेखिँदा निवेदकले छोरीको नाउँवाट टेलिफोन जडान गरी कानून वमोजिम लाग्ने महसुल नतिरेको भन्ने देखिन आयो । निवेदकले आफूले प्रयोग गरेको टेलिफोनको नियमानुसार लाग्ने महसुल तिर्न वुझाउने दायित्व पूरा नगरी सो दायित्ववाट उम्कनका लागि प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिँदा निवेदक सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, वुटवलको फैसला मनासिव देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वलराम के.सी.

 

 

इति सम्वत् २०६१ साल वैशाख २५ गते रोज ६ शुभम् .........................। 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु