शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३५३७ - जालसाजी

भाग: ३० साल: २०४५ महिना: मंसिर अंक:

निर्णय नं. ३५३७ ने.का.प. २०४५     अङ्क ८

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको फौ.पु.इ.नं. २०

फैसला भएको मिति : २०४५।६।४।३ मा

 

निवेदक/वादी : ल.पु.न.पं.वा.नं.२१ गावाहाल कुछेतनी बस्ने तरीमै महर्जननी

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ल.पु.न.पं.वा.नं.३ पुलचोक बस्ने लक्ष्मीमाया महर्जननी

 

मुद्दा : जालसाजी

 

(१)                  जेठो लिखतका धनी विपक्षीले आफ्नो अदालतमा मुद्दा परिरहेकै लिखतको जग्गा नै पर्छ विपक्षीले सल्लाह गरी अर्को कानून बमोजिमको लिखत गराई तत्काल कानून बमोजिम सम्बन्धित अड्डामा गई पास गराई लिई आफ्नो अघि परेको सोही जग्गाको लिखत पास गराई पाउँ भन्ने मुद्दा डिसमिस  गराएकै भए पनि विपक्षीको सो व्यवहार दावी बमोजिम जालसाजी गरेको भन्न न्यायसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर सिलवाल

विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

 

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा यस सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०४१।१२।१।४ मा भएको फैसला दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदकले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत चढाउनु भएको विन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो भए फुल बेञ्चबाट दोहोर्‍याई हेरी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने हुकुम प्रमाङ्गी बक्स भई आएअनुसार यस सर्वोच्च अदालतको फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ ।

२.     विपक्षी प्रतिवादी मध्येका सुकुचा सिकमीले म बाट रु.४५००।कर्जा लिई निजको एकलौटी हक भोग तिराको भूमिप्रशासन कार्यालय, ललितपुरको साविक मौजा पुलचोक नं. ६६ मा दर्ता भएको ल.पु.न.पं.वडा नं.४(घ) को कि.नं. ७२ को जोताहा जोगलाल महर्जन भएको दोयम खेत रोपनी ११ जग्गा मिति २०२९।६।१२ मा राजीनामा लेखी दिएको पारित गर्न भूमिप्रशासन कार्यालयमा गई कागज रुजु गरी सनाखत समेत गराई सकेको २०२९ सालको रसीद नहुँदा भनी सो दिनमा काम नभई फर्केको त्यसपछि आलटाल गरी पास गरी नदिंदा लिखत पास गरिपाउँ भनी मिति २०२९।१२।१६।५ मा मैले नालेश गरेकोमा असामी प्रतिवादी सुकुचाले प्रतिउत्तर दिंदा सो पास गराई पाउँ भनेको जग्गा समेत रु.११,०००।मा लक्ष्मीमायालाई २०२८।१२।१ मा राजीनामा गरिदिएको हुँदा मिति २०३०।२।१।२ मा भूमिप्रशासन कार्यालय भ.पु. मार्फत पारित गरिदिएको र सो बमोजिम जग्गा दा.खा.समेत भएको रहेछ । साथै २०३०।२।२ मा उक्त राजीनामाको नक्कल सारी लिंदा प्रष्ट हुन आएकोले फिराद गरेको छु । प्रतिवादी सुकुचाले मलाई मिति २०२९।६।१२ मा लिखत गरी दिई सकेपछि सो लिखत विफल तुल्याउँन ठीक ६ दिन पछि सुकुचाले र लक्ष्मीमायाको मिलेमतोबाट मिति २०२८।१२।१ को मिति हाली मिति २०२९।६।१८ का दिन घरसारको राजीनामा खडा गरी सोही १८ गते लक्ष्मी मायाबाट लिखत पासमा नालेश पारी प्रतिवादी सुकुचा दिने र लक्ष्मीमाया लिने सुकुचाको पत्नी राजकुमारी र कदमलाल अन्तरसाक्षी र खिलबहादुर लिखत साक्षी भई थैली रु.११,०००।हाली अघिको मिति देखाउन लिखतमा मिति २०२९।१०।२२।१ को मिति पारी मिति २०३०।१।२९।६ का दिन जालसाजी खडा गरेको र उक्त ठाउँमा डोर खटिई मिति २०३०।२।१ मा पास गराएछन । लक्ष्मीमायाले दिएको लिखतपास मुद्दा डिसमिस गराएको र एकालाई लिखत गरी दिइसकेको र नालेश परी अदालतको विचाराधीन रहेको विवादग्रस्त दोहरा पारी कीर्ते कागजको ३ नं. मा परिभाषा गरे अनुसार मेरो हक मेट्ने गरी जालसाजी राजीनामा खडा गरी पास गरेमा लिखत बदर गरी कीर्ते कागजको १० नं.बमोजिम सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३०।१२।१५।५ मा तरीमै महर्जननीले गरेको फिराद ।

३.     सुकुचाको हकदार अंशियार श्रीमती समेत साक्षी बसी मलाई मिति २०२८।१२।१ गतेमा रु.११,०००।रुपैयाँ दिई म बाट लिएको र राजीनामा गरिदिएकोमा निजको लालपूर्जा पाएकोले ज.ध.  पूर्जा बेगर नामसारी नहुने भएकोले सो जग्गाको लालपूर्जा लिनलाई सुकुचाको बाबुका नामबाट नामसारी समेत गर्नलाई डोरबहादुर पाण्डे र यो वादीलाई लगाई राखेकोमा सो जग्गाधनी पूर्जा नभएको कारणबाट मौकैमा मिति २०२८।१२।१ मा गरिदिएको लिखत पास गर्न नपाएकोले पास गर्ने म्याद गुजार्न लागेकोले मेरो सो लिखत पासमा नालेश परिसकेपछि निज असामी सुकुचा र निजकी स्वास्नी राजकुमारी समेतले मिति २०२९।१०।२२।१ मा मेरा घरमा आई लिखत गरी पास गर्न जाँदा मिति २०२८।१२।१ मा लिएको रु.११,०००।को मेरो राजीनामा समेत गाभी मिति २०३०।१।२९ गते डोर खटिई आई लिखत पास गरिदिएकोमा यस्तो कुरामा वादीले जालसाजी भन्नु कानुनी होइन वादी लेखतबाटै निज सुकुचाले म संग रु.११,०००।लिएको होइन भन्न नसकिने लिखत भएको कुरा पक्का भनी आएकोमा लिखत तमसुक राजीनामा पास हुन्छ भन्ने वादीको लिखत भन्दा मेरो लिखतपछि भन्ने कुरै होइन । उपरोक्त लेखिएबमोजिम मेरो सद्दे साँचो व्यवहार र लिखतलाई एक्कासी जालसाजी भनेमा झुठ्ठा दावी गर्ने वादीलाई सजायँ गरी फुर्सद पाउँ भन्ने लक्ष्मीमायाको र सद्दे साँचो व्यवहार भई भएको कागजमा साक्षी बसी दिएको जालसाजी होइन भन्ने समेत व्यहोराको कदमलाल समेत जना २ को संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

४.     प्रतिवादी लक्ष्मीमाया धनी सुकुचा ऋणी कदमलाल राजकुमारी अन्तरसाक्षी र म लिखत साक्षी भई मिति २०२८।१२।१ गते रु.११,०००।को राजीामा लेखिदिएको हो र मिति २०२९।६।१८ गते लेखेको राजीनामा होइन वादी लेखाई झुठ्ठा हो । अड्डाको कर्मचारीका रोहवरमा असामीले मैले रुपैयाँ लिएको हुँ भनी सावित भई सनाखत सहिछाप गरेको त्यस्तो लिखत जालसाजी भन्ने कुरा कानुको परिभाषा भित्र पर्दैन त्यसो हुँदा वादीले जालसाजीमा नालेश गर्ने हक वादीलाई ऐनले प्रदान गरेको छैन । मैले जालसाजी गरेको होइन झुठ्ठा नालेश दिएमा वादीलाई सजायँ गरी फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी लिखत साक्षी खिलकबहादुरको प्रतिउत्तरपत्र ।

५.     प्रतिवादी र निजकी श्रीमती राजकुमारीले म्यादै गुजारी बसेको ।

६.     विवादीत राजीनामा जालसाजी भन्नालाई दिने र लिने व्यक्तिहरु दायित्व नपुगेकोले दिएको नभई हक दायित्व नै नपुग्ने व्यक्तिले नै दिएको वादीमा जालसाजी भन्न नमिल्ने साथै प्रतिवादी लक्ष्मीमायाले यो वादीको लिखत भन्दा अगाडि नै राजीनामा लिएको र सोही राजीनामा पास गरिदिएको देखिएको र वादीको लिखतलाई आफ्नो हक दायित्व आफ्नै लिखतबाट प्राप्त भई नसकेको त्यस्तो अवस्थामा वादीले जालसाजी भनी झुठ्ठा उजूर गरेको ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला ।

७.     सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने वादी तरीमैको बागमती अञ्चल अदालतमा परेको   पुनरावेदनपत्र ।

८.     वादीले दावी गरेका दावी पुग्न नसक्ने देखिएकोले वादी दावी ठहर्दैन भन्ने समेत ललितपुर जिल्ला अदालतले गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भनी बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

९.     सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको वादीले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।

१०.     यसमा कि.नं.२४२ को जग्गा प्रतिवादी मध्येका सुकुचाले वादी तरीमै र प्रतिवादी लक्ष्मी माया दुवैलाई राजीनामा गरिदिएको तथ्यमा कसैको विवाद छैन । अब यसमा वादीको लिखत पास भएकोले पास भइसकेको लिखतलाई हाँक दिन नसक्ने हो कि भन्नालाई वादीले पास गरिपाउँ भनी अदालतमा मिति २०२९।१२।१६।५ मा नालेश दिएपछि मिति २०३०।२।१ मा प्रतिवादीहरुले लिखत पास गराएको देखिन्छ । हुन त यिनै लक्ष्मीमायाले यिनै सुकुचाउपर यसै कि.नं.२४१  को जग्गा समेत समावेश भएको मिति २०२८।१२।१ को घरसारी लिखत पास गरिपाउँ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएको सो मुद्दा मिति २०३०।३।१२ मा डिसमिस भएको पनि प्रमाण निमित्त संलग्न भई आएको छिनुवा मिसिलबाट देखिन्छ तर यता वादीको पनि उही जग्गा परेको लिखत पास गराई पाउँ भन्ने र प्रतिवादी लक्ष्मीमायाको पनि उही जग्गा समेत परेको लिखत पारित गराई पाउँ भनी उही एकै अदालतमा नालेश परी अदालतको विचाराधीनमा रही सकेको अवस्थामा सो कुराको बेवास्ता गरी वादी प्रतिवादी दुवै थर र जग्गा समेत ल.पु. इलाका हुँदाहुँदै बेइलाका भ.पु. मा गई प्रतिवादीहरुले मिति २०२९।१०।२२ को अर्को लिखत खडा गरी मिति २०३०।२।१ मा पास गर्ने गराउने गरेको कार्य शुद्ध तवरको भन्न भएन । यदि वादीको लिखत पासमा नालेश नपरेको अवस्थामा प्रतिवादीहरुले लिखत पास गराएको भए स्थिति अर्कै हुने थियो । परन्तु वादीको नालेश परिसकेपछि अदालतको विचाराधीनमा मुद्दा परिसकेको कुरामा एक इलाकाको जग्गा र मानिसहरु भएकोमा बेइलाकामा गई ज.ध.प्र.पू. समेत सौपी सकेको वादीको लिखतलाई नकरा बनाउने उद्देश्य लिई वादीको लिखत भन्दा पछिको घरायसी लिखत खडा गरी मिति २०३०।२।१ मा प्रतिवादीहरुले पास गराएको उक्त लिखत जालसाजी नै देखिन आएकोले सो लिखत जालसाजी ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४०।३।१।४ को फैसला ।

११.     सो फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादी लक्ष्मीमायाले यस अदालतमा दिएको निवेदनमा यसमा निवेदिका लक्ष्मीमायाले विवादको जग्गा विपक्षी वादीले लिनु भन्दा पहिले मिति २०२८।१२।१ मा लिई घरायसमा लिखत भएको र सोही लिखतको जग्गा समेत राखी मिति २०२९।१०।२२ मा अर्को लिखत खडा गरी मिति २०३०।२।१ मा पारित गरिएको देखिन्छ । यसरी अड्डाको रोहवरमा दिने लिने भई रीतपूर्वक पारित गराएको राजीनामालाई जालसाजी ठहर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा कीर्ते कागजको ३ नं. को त्रुटी देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

१२.    असामी सुकुचा महर्जन र धनी लक्ष्मीमाया भएको विवादीत जग्गामा मिति २०२८।१२।१ मा भएको घरसारको राजीनामामा यिनै विवाद भएको पाइन्न । सो राजीनामा पारित गराई पाउँ भनी धनी प्रतिवादी लक्ष्मीमायाको मिति २०२९।६।१८ मा नै ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिराद परी मुद्दा चलेको अवस्था भई वादी धनी भई घरसारमा मिति २०२९।६।१२ मा खडा भएको राजीनामा पास गराई पाउँ भनी मिति २०२९।१२।१६ मा करीव ६ महिना पछि मात्र वादीको ललितपुर जिल्ला अदालतमै फिराद परेको देखिन्छ । प्रतिवादीले मिति २०२८।१२।१ को लिखतबाट आफ्नो हकाधिकार भएको आधारबाट सो लिखतमा आफ्नो कानुनी हक रहेकै अवस्थामा मुद्दामा नचल्ने र आफ्नो व्यवहार सल्टाई मिलाउने उद्देश्यले सोही जग्गा सो थैलीमा केवल मिति २०२८।१२।१ कै लिखत रजिष्ट्रेशनले ६ महिना नाघेको कारणबाट पास नगर्ने भएकोले मात्र मिति २०२९।१०।२२।१ को घर सल्लाह अनुसार सोही दिन अर्को लिखत खडा गरी मिति २०३०।२।१।२ मा कानून बमोजिमको व्यवस्था अपनाई अधिकारप्राप्त निकाय रजिष्ट्रेशनमा गई पारित गराई ल्याई आफ्नो व्यवहारको सत्य साँचो रुप देखाई विधि पुर्‍याई सकेपछि मात्र सो मिति २०२८।१२।१ को राजीनामा पारित गरिपाउँ भन्ने मुद्दा असामीसंग दोहरा दावी गर्ने न्याय धर्मले नहुने सम्झी मिति २०३०।३।१२ मा मात्र डिसमिस गराइएको पाइन्छ । वादीले प्रतिवादीको लिखत पास गरिपाउँ भनी मुद्दा परिसकेको ६ दिनपछि घरसारमा खडा गरेको लिखतमा यही जालसाजी मुद्दाकै आधार प्रमाणबाट म.क्षे.अ.ले मिति २०४०।३।१  गतेको फैसला मात्र पास हुने भन्ने ठहर गरेकोबाट पनि मिति २०४०।३।१ गतेमा मात्र वादीको लिखत प्रतिवादीको लिखत भन्दा १० दशौं वर्ष पछि मात्र पारित हुनेसम्म ठहर भएको देखिन्छ । अर्को कुरा प्रतिवादी लक्ष्मीमायालाई मिति २०२८।१२।१ गतेमा कागज गरिदिने असामीले पुनः मिति २०२९।१०।१२ मा कागज गरी पूर्ण मञ्जूरीसाथ अड्डामा गई सनाखत रोपकार गराई मिति २०३०।२।१।१ मा पारित गरेकोबाट समेत त्यस्तो पटकपटक घरसार तथा अड्डामा समेत मञ्जूरी गरी गरे गराएको प्रतिवादीको कुरा साँचो सत्य व्यवहारबाटै भएको रहेछ, भन्ने प्रष्ट देखिने कागजलाई प्रतिवादीले असामीको विवादीत जग्गामा रहेको हक मिति २०२८।१२।१ गतेदेखि नै कानून बमोजिम छुटाई आफ्नो बनाई लिई अदालतमा फिराद समेत परिसके पछिको पास गराई पाउँ भनी फिराद परेको वादीको लिखतका आधारमा मात्र जालसाजी ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिनाले उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४१।१२।१।५ को फैसला ।

१३.    यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको उक्त निर्णय फुल बेञ्चबाट दोहोर्‍याई हेरी कानून बमोजिम गर्नु भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादीको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर सिलवालले भूमिप्रशासन कार्यालय, भक्तपुरले बेइलाकामा डोर खटाई लिखत पारित गरेको काम कारवाही रजिष्ट्रेशनको ११ नं.को विपरीत छ । निवेदक वादीलाई विपक्षी सुकुचा सिकर्मीले मिति २०२९।६।१२ मा राजीनामा लेखिदिएको जग्गा पारित नगरिदिएकोले मिति २०२९।१२।१६ मा लिखत परित गरिपाउँ भनी नालेश परी मुद्दा चल्दैरहेको अवस्थामा सोही जग्गा अर्कोलाई राजीनामा गरेको काम कारवाही गैरकानुनी तथा जालसाजी पूर्ण छ, भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो विपक्षी प्रतिवादीको तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले विवादीत जग्गा प्रतिवादी लक्ष्मीमाया महर्जननीले मिति २०२८।१२।१ मै सुकुचा सिकर्मीसंगबाट घरसारको राजीनामा लिइसकेको र सो राजीनामा पारित गराई पाउँ भनी वादीको भन्दा अगावै मिति २०२९।६।१८ मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा नालेश दिएकोमा जुन लिखत पास मुद्दा परेको हो सोही लिखत पास भइसकेको तारिख छाडी सो मुद्दा डिसमिस भइसकेको छ घरसारमा भएको लिखतलाई अड्डामा गई अड्डाको रोहवरमा दुबैपक्षको मञ्जूरी लिने दिने गरेको काम कारवाहीलाई जालसाजी भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

१४.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा यस सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छ, छैन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

१५.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रतिवादी सुकुचा सिकर्मीले भूमीप्रशासन कार्यालय, ललितपुरको साविक मौजा पुलचोक नं. ६६ मा दर्ता भएको ल.पु.न.पं.४(घ) को कि.नं.७२ को जग्गा मिति २०२८।१२।१ मा राजीनामा गरेको । सो लिखत पारित मुद्दा अदालतमा चलेकोमा मिति २०२९।१०।२२ को अर्को लिखत खडा गरी मिति २०३०।२।१ मा प्रतिवादी लक्ष्मीमाया महर्जननीलाई पास गरिदिएछन् सोही जग्गा मैले मिति २०२९।६।१२ मा सुकुचा सिकर्मीसंगबाट घरायसी राजीनामा गरी लिई मिति २०२९।१२।१६।५ मा सो लिखत पारित गराई पाउँ भनी मेरो ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिराद परिरहेको अवस्थामा लिखत साक्षी समेतले मिति २०२९।१०।२२।१ को मिति हाली मिति २०३०१।२९।६ मा जालसाजी लिखत खडा गरी अर्कै इलाका भूमिप्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा गई डोर खटाई मिति २०३०।२।१।२  मा प्रतिवादी लक्ष्मीमाया महर्जननी लिने र सुकुचा सिकर्मी दिने गरी गरेको जालसाजी राजीनामा बदर गरी सजायँ समेत गरिपाउँ भन्ने समेतको वादी दावी रहेको पाइन्छ । विपक्षी मध्येका असामी सुकुचा सिकर्मीले विवादको कि.नं.७२ को जग्गा समेत मिति २०२८।१२।१ मा लक्ष्मीमाया महर्जननीलाई घरसारमा राजीनामा गरिदिएकोमा सो लिखत ऐनका म्यादभित्र पास नगरिदिएकोबाट लिखत पास गराई पाउँ भनी प्रतिवादी लक्ष्मीमायाले मिति २०२९।६।१८ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा कानून बमोजिम मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । वादीले सोही लिखत मध्येको कि.नं.७२ को जग्गा मिति २०२९।६।१२ मा घरसारमा निजै असामीबाट राजीनामा गराई लिई मिति २०२९।१२।१६ मा मात्र सो लिखत पास गराई पाउँ भनी अदालतमा फिराद परेकोबाट वादी तरिमै महर्जननीको लिखत भन्दा प्रतिवादी लक्ष्मीमायाको लिखत कानूनतः जेठो देखिन आएको स्पष्ट छ । यस अवस्थामा यदि लिखत पास गराई पाउँ भन्ने यी दुवै साहूका मुद्दा अदालतबाट नै निर्णय भएको भए विपक्षी लक्ष्मीमायाको लिखत जेठो भई कानूनले निजको हक सदर हुने कुरामा कुनै विवाद देखिन आउँदैन । तसर्थ यदि जेठो लिखतका धनी विपक्षी लक्ष्मीमायाले आफ्नो अदालतमा मुद्दा परिरहेकै लिखतको जग्गा नै पर्छ विपक्षीले सल्लाह गरी अर्को कानून बमोजिमको लिखत गराई तत्काल कानून बमोजिम सम्बन्धित अड्डामा गई पास गराई लिई आफ्नो अघि परेको सोही जग्गाको लिखत पास गराई पाउँ भन्ने मुद्दा डिसमिस गराएकै भए पनि विपक्षी लक्ष्मीमाया महर्जननीको सो व्यवहार दावी बमोजिम जालसाजी गरेको भन्न न्यायसंगत नहुने हुँदा जालसाजी नठहर्‍याएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४१।१२।१।५ को इन्साफ मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला,

न्या.हिरण्येश्वमान प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल आश्विन ४ गते रोज ३ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु