शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. २९७९ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।

भाग: २९ साल: २०४४ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. २९७९  ने.का.प. २०४४ अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२२२

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।

निवेदक  : का.न.पं. वडा नं. २५ फसिकेव बस्ने वर्ष ३५ को अमिरमान शाक्य

विरुद्ध

विपक्षी   : श्री ५ को सरकार निमार्ण तथा यातायात मन्त्रालय, बबर महल।

    श्री काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति माइतीघर,काठमाडौं।

आदेश भएको मिति २०४३।९।२८।२ मा

 

§  कानूनी निकायले निर्णय गर्दा तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दा पनि कानून बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ, ऐन बमोजिम निर्णय गर्दा समान व्यक्तिहरूलाई समान संरक्षण दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःx

आदेश

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः    नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न बमोजिम छ ।

२.  म निवेदकको हकभोगको का.जि.का.न.पं. वडा नं. २५ फसिकेव टोलमा रहेको जग्गामा नयाँ घर निमार्ण गर्न काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट मिति २०३७।११।३० मा घर बनाउन दिइएको नक्शा पास प्रमाणपत्र बमोजिम तत्कालै निमार्ण कार्य शुरु गरी घर तयार गरेको थिएँ । घर बनी तयार भई सकेपछि घर निमार्णको सन्दर्भमा विपक्षी समितिबाट बोलाबट भएकोले उपस्थित भई मिति २०३९।६।५ मा बयान गरी तारिखमा बसेको थिएँ ।

३.  उक्त घर सम्बन्धमा मिति २०४१।३।७ मा नगरपञ्चायतबाट पास भएको नक्शा विपरीत सडकतर्फ क्यान्टिलेपर राखी उचाईमा समेत मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गरी नगर निर्माण योजना कार्यान्वन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) को विपरीत कार्य गरेकोले सोही ऐनको दफा ६(१) बमोजिम रु. ५०००।–(पाँचहजार) जरिवाना गर्ने पास भएको नक्शा विपरीत बनेको भाग जति भत्कान लगाउने भन्ने काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति निर्णय उपर निर्माण तथा यातायात मत्रालयमा पुनरावेदन गरेकोमा विपक्षी समितिको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी मिति २०४२।९।८ मा निर्णय भयो ।

४.  उपरोक्त बमोजिमको विपक्षीहरूको निर्णयमा असमानता र भेदभाव हुन गएको छ, किनकी नयाँ निमार्ण गरेका कयौं घरहरू मापदण्ड विपरीत भयो भनी जरिवाना र घरहरू भत्काउने गरेको विपक्षी समितिको निर्णयहरू उपर पुनरावेदन पर्दा विपक्षी मन्त्रालयबाट सो निर्णयहरू बदर गरी बनिसकेको घरहरू नभत्काउने निर्णय भएका छन् । यसर्थ समान अवस्था र समान नागरिकमा कसैको भत्काउने गर्नु र कसैको नभत्काउने गर्नुबाट विपक्षीको निर्णय भेदभावपूर्ण र असमान भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसमा पनि निवेदकको घरले सार्वजनिक यातायात आवागमनलाई असुविधा पर्ने वा त्यस्तै अरु छरछिमेकीहरूलाई असुविधा वा बाधा पर्ने कुनै केही छैन । विपक्षहरूको निर्णय आत्मनिष्ठ आधारमा अविवेकपूर्ण हुन गएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । स्वीकृत नक्शा विपरीत घर बनेको छ भने सो हेर्ने अधिकार नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३ ले नगरपञ्चायतलाई छ विपक्षी समितिलाई छैन । नगरपञ्चायतलाई कुनै चासो लिएको छैन ।

५.  अतएव विपक्षीहरूको उपरोक्त निर्णयहरूबाट निवेदकको कानूनी हक र नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त समानता एवं सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात परेको र सो हकको प्रचलनको लागि कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०४२।९।८ को निर्णय र विपक्षी समितिको मिति  २०४१।३।७ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मिति २०४२।११।२८ को निवेदन जिकिर ।

६.  यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०४२।१२।३ को यस अदालतको सिंगलबेञ्चको आदेश ।

७.  विपक्षीले काठमाडौंको घनावस्ती भएको फसिकेव जस्तो ठाउँमा उपर्युक्तानुसार नक्शा मापदण्ड विपरीत घर निर्माण गरेकोमा सावितै हुनु भएकोले नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ बमोजिम भएको जरिवाना रु. ५,०००।र पास भएको नक्शा र मापदण्ड विपरीत बनाएको भाग जति भत्काउने भनी पर्याप्त सबूद प्रमाणको आधारमा विवेकपूर्ण निर्णय भएको छ र मन्त्रालयबाट पनि समितिको निर्णयलाई मनासिब ठहर्‍याई अन्तिम पुनरावेदन फैसला भइसकेकोमा रिट निवेदकको लेखाई अनुसार संवैधानिक हक हनन् भयो भनी अनावश्यक नजिर समेत उल्लेख गरी उत्प्रेषणको रिटनिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएकोमा निजको संवैधानिक हकको हनन् र संविधान प्रदत्त समानता एवं सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा समेत कुनै आघात नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने मिति २०४२।१२।२१ को काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको लिखितजवाफ ।

८.  रिट निवेदक अमिरमान शाक्यले पास भएको नक्शा बमोजिम ४५ फिट राख्न पाउनेमा ५१ फिट उचाई गरी ६ फिट बढी उचाई गरी मापदण्ड विपरीत गरी घर बनाएको हुँदा नियम विपरीत बनाएको भाग जति निर्णय गर्ने निकायले भत्काउने निर्णय गरेकोमा नियम संगत नै भएको र निज अमिरमान शाक्यले आफूले नियम विपरीत घर बनाएको भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु भएको छ । अरुले नियम विपरीत घर बनाएकोमा कारवाई नभएको र अरु मुद्दामा घर नभत्काउने निर्णय भएको छ भन्दैमा विपक्षीले ऐन नियम विपरीत गरेको कामका लागि छुट हुन सक्ने कुरा होइन । कुन मुद्दामा कसरी निर्णय भयो भन्ने कुरा सो मुद्दाको तथ्यलाई लिई निर्णय भएको हुनाले एउटा मुद्दामा भएको निर्णय अर्को मुद्दामा लागु हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । अतः काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले गरेको निर्णयलाई पुनरावेदन सुन्ने निकायबाट मनासिब ठहर्‍याई निर्णय गरेको कानून अनुसार नै भएकोले रिटनिवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने मिति २०४२।१२।१९ को निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

९.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले नगरपञ्चायतबाट नक्शा पास भई घर बनाएको हो । नक्शा विपरीत बढी उचाई गरी घर बनाएकोमा नगरपञ्चायतले कारवाही गर्नुपर्ने थियो तर नगरपञ्चायतबाट कुनै कारवाही गरिएको छ्रैन । काठमाडौं उपत्यका नगरविकास योजना कार्यान्वयन समितिले ४५ फिट भन्दा बढी उचाई राख्न नहुने मापदण्डको बर्खिलाप गर्‍यो भनी कारवाही गरी सजायँ गरेको छ । नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५ मा घर निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नियमित नियन्त्रण वा निषेध गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान भए पनि ४५ फिट उचाईको मापदण्ड तोकेको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको छैन । मापदण्ड नै प्रकाशित नगरी मापदण्ड बर्खिलाप भएको भन्ने कुरा उपयुक्त होइन । यसमा पनि कानूनको प्रयोग गर्दा समान व्यवहार हुनु पर्ने निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरूले बढी उचाई राखी घर निर्माण गरेकोमा बढी उचाई जति भत्काउने निर्णय भएको छैन।

१०. नेपालको संविधानको समानताको हकको संरक्षण प्राप्त हुने आधारमा ऐ समितिको निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदन निर्णय बदरभागी छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर  विष्टले निवेदकले नक्शा पासको निवेदन दिँदा नै काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको फाराम भरी नगरपञ्चायतमा दर्खास्त दिनु भएको र नक्शा पास हुँदा मापदण्ड भित्रै रही नक्शा पास भएको छ सो नक्शा बमोजिम घर बनाइएको छैन । नक्शा पास गराउँदा ४५ फिटको सीमामा रहने भन्ने तर निर्माण गर्दा भने ४५ फिट उचाई नाघ्ने यो मिल्दो भएन । नक्शा पास गर्न जाने हरेक नागरिकले नक्शा पास हुन सक्ने शर्त बन्देज जानेकै हुनु पर्दछ । प्रत्येक विवादको अवस्था एवं स्थिति अनुसार निर्णय हुने हुँदा मापदण्ड विपरीत बनाइएका अन्य घरहरू भत्काउन निर्णय भएन भनी तर्क गर्नु उचित भन्न सकिन्न । अतः रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.  यसमा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन । त्यसतर्फ विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

१२. निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकले काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट नक्शा पास गरी बनाएको घरमा सडकतर्फ क्यान्टिलेभर राखी उचाईमा समेत मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गरी नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) को विपरीत कार्य गरेकोले ऐ ऐनको दफा ६(१) बमोजिम रु. ५,०००।– (पाँच हजार) जरिवाना गर्ने र पास भएको नक्शा विपरीत बने जतिको भत्काउन लगाउने काठमाडौं उपत्यका नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितको मिति २०४१।३।७ को निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट मिति २०४२।९।८ मा ऐ समितिको निर्णय सदर गरेको देखिन्छ ।

१३. काठमाडौं उपत्यका नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समिति तथा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय समेतको निर्णयबाट मैले निर्माण गरी तयार गरेको घर भत्काउनु पर्ने अवस्था श्रृजना भएकोले संविधान प्रदत्त समानता एवं सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेतमा आघात परेको हुँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।

१४. यसमा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले नक्शा पासको परिधिको बर्खिलाप गरी घर बनाएको भन्ने कुरा निर्विवाद रुपमा देखिनछ । नगर योजनाले मापदण्ड तोकेको कुरा प्रष्ट रुपमा निवेदकलाई जानकारी भएको भन्न सकिने फाइलबाट देखिएन । तर काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिबाट निर्देशिका प्रकाशित भएको र नगर योजना लागु भएको कुरा राजपत्र तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । नक्शा पास गराई माग्ने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी शर्त बन्देजको जानकारी नलिएको होला भनी अनुमान गर्न पनि उपयुक्त देखिँदैन ।

१५. निवेदकले असमान व्यवहार र भेदभाव पूर्ण निर्णय भएको छ भन्ने जिकिरमा विचार गर्दा लिखितजवाफबाट निवेदनमा दिइएका उदाहरणहरूको प्रष्ट खण्डन भएको पाइँदैन । विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले पनि समान व्यवहार भएको भनी बहस जिकिर गर्न सक्नु भएको छैन।  कानूनी निकायले निर्णय गर्दा तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा पनि कानून बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै ऐन बमोजिम निर्णय गर्दा समान व्यक्तिहरूलाई समान संरक्षण दिनु पर्ने हुन्छ।

१६. निवेदक अमिरमान शाक्यले श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्दा जरिवानाको सजायँ गरी सकेपछि घर भत्काउने दोहोरो सजायँ भएको भनी पुनरावेदन जिकिर लिनु भएको देखिन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा जरिवाना गर्ने गरेको निर्णय मिलेकै देखिए तापनि समान संरक्षणको सिद्धान्तको आधारमा नक्शा विपरीत बनेको भाग जति भत्काउने भनी २०४१।३।७ मा गरेको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको सो हदसम्म निर्णय र २०४२।९।८ को सो हदसम्म सदर गरेको निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको पुनरावेदन निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ अतः उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू सो  हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४३ साल पौष २८ गते रोज २ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु