शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. २४०७ - कीर्ते

भाग: २७ साल: २०४२ महिना: असोज अंक:

निर्णय नं. २४०७    ने.का.प. २०४२      अङ्क ६

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको फौ.पु.नं. ५६९

मुद्दा : कीर्ते ।

 

पुनरावेदक/वादी:भ.पु.जि.दुवाकोट गा.पं.वडा नं. ४ बस्ने राम प्रसाद न्यौपाने ।

ऐ.ऐ  बस्ने राम प्रसाद न्यौपाने ।

विरूद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : जि.इलाम फिकल गा.पं.वडा नं. २ बस्ने देवकी नेपाल ।

ऐ.ऐ बस्ने अर्तिमाया नेपाल ।

जि.झापा पाराखोपी हाल अर्जुन ध्वज गा.पं.वडा नं.२ बस्ने मोहन बहादुर पाण्डे ।

ऐ.ऐ बस्ने हरि बहादुर ढकाल ।

ऐ.ऐ बस्ने तोप कुमारी थापा ।

फैसला भएको मिति: २०४२।६।१६।४ मा

     जीवितै रहे भएपछि र उक्त अधिकृत वारेसनामालाई स्वीकार गरेपछि उक्त वारेसनामा कीर्ते जालसाजी हो भन्ने समेत हकदैया नभएको भनी गरेको निर्णय मनासिव ठहर्छ ।

(प्रकरण नं.११)

पुनरावेदक/वादीतर्फबाट      :विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल र विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउत

विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४०।६।२० को निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।

२.    हामीहरूको बुढी आमा ललित कुमारी तोप कुमारीको लोग्ने नेत्रजंगको घरमा भान्छे काम गरी आउनु भएको, त्यस बखत नेत्रगजंगका माहिला छोरा वेदजंगबाट झापा जिल्ला मौजाको जग्गा विगहा २५ घरसारमा राजीनामा गरिदिएको सो राजीनामा २०२३।१।२३ मा पास समेत भई ललितकुमारीको हक भएको सो जग्गा अन्याय मध्येको मोहनबहादुरलाई उहाँको नाउँबाट जग्गा विगहा १०।९ राजीनामा गरिदिनु भएको सो लिखत पास गरिदिने नदिने कुरा सोधपुछ नगरी ललितकुमारीको नाउँमा पास गराई पाउँ भनी नालेश गर्नु भएछ । अंक र अक्षर सचिएको भनी पास हुन नसक्ने भनी अन्तिम निर्णयबाट जग्गा खान पाइएन भनी अन्याय मध्येकी अतिमाया नेपालले मरिसकेको ललितकुमारी हुँ भनी ललितकुमारीको सट्टा अतिमाया दिने मोहनबहादुर लिने गरी अधिकृत वारेसनामा कीर्ते गरी अपराध गरेको मिति ०३३।७।३० गतेले कीर्ते कागजका १८ नं. को हदम्याद २ वर्षभित्र वारदात भएको काठमाडौं जिल्लामा हुनाले फिराद गर्न आएको छु । कीर्ते गर्ने र सो कार्यमा सहयोग गर्ने समेतलाई कीर्ते कागजको ७ नं. ले सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

३.    जग्गामा राजीनामाबाट र दर्ताबाट समेत हक पुग्ने का.जि.डिल्लीबजार बस्ने ललितकुमारीको हक समाप्त गरी आफूलाई फाइदा उठाउने उद्देश्य भई हाम्रो बुढी आमा ललितकुमारीको जग्गा हो भनी जिकिर लिएको सारा जालसाजी कानुन विपरीतका कुरा हुन् । डिल्लीबजार बस्ने ललितकुमारी विष्टले आफ्नो हक अधिकारको अधिकृत वारेसनामा दिएको विपक्षीहरूले जुन संज्ञा दिएको छ, बिलकुल झुठ्ठा हो । हामीहरुको बुढी आमासँग १०।९ विगहा जग्गा राजीनामा दिएको भनी वादीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको छ सो सबै कुरा झुठ्ठा हो मैले जग्गा डिल्लीबजार बस्ने ललितकुमारी विष्टसँगै राजीनामा गरिलिएको हुँ । विपक्षीहरूको फिराद झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्र.मोहनबहादुरको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    वादीहरूले २०२९ सालमा मरी सकेको बुढी आमाको नाउँबाट कीर्ते वारेसनामा खडा गराए भनी गरेको दावी तर्कहिन छ । मोहनबहादुरलाई अधिकृत वारेसनामा का.जि.का.नगर पंचायतवडा नं. ३२ बस्ने ललितकुमारी उपाध्यायनी विष्टले गरिदिएको हो । सो अधिकृत वारेसनामामा अतिमाया भन्ने व्यक्तिले सहिछाप गरेको  छैन । ललितकुमारीलाई अदालतले बुझेमा पनि यथार्थ हुनेछ भन्ने समेत प्र.तोपकुमारीको प्रतिउत्तरपत्र ।

५.    प्रतिवादी देवकी नेपाल, अतिमाया नेपाल, हरिबहादुर ढकालको नाममा प्रतिउत्तर दिन आउनु भनी अदालतबाट म्याद जारी भएकोमा म्यादै गुजारी प्रतिउत्तर नै नदिई म्यादै गुजारी बसेका रहेछन् ।

६.    २०२८ सालमा मोहन बहादुरलाई ललित कुमारीले गरिदिएको राजीनामा लिखत र उपस्थित ललित कुमारीको अदालतबाट रोहवरमा लिएको सहिछाप विशेषज्ञद्वारा जाँच हुँदा भिडी मिलेको भन्ने राय व्यक्त भएको देखिएको । यसबाट अधिकृत वारेसनामा अतिकुमारी समेतबाट सहिछाप गराई कीर्ते गरेको भन्ने दावी मनासिव देखिएन । ललितकुमारी जिउँदै भएको भन्ने देखिन आयो । वारेसनामालाई ललित कुमारीले स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भने सो वारेसनामा कीर्ते भन्न वादीलाई अ.बं. २ नं.ले हक पुगेको नदेखिँदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने का.जि.अ.को मिति ०३७।२।२ को फैसला ।

७.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने वादीको बा.अं.अ.मा पुनरावेदन परेकोमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ ले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको देखिँदा सरुवा गरी पठाई दिनु भन्ने मिति ०३८।७।९ को बा.अं.अ.को आदेशले मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अ..मा दर्ता हुन आएको रहेछ ।

८.    का.जि.अ.ले वादीको फिराद खारेज गर्ने गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

९.    उक्त फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी हेमलाल न्यौपाने समेतको यस अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

१०.    नियमानुसार साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तथा विपक्षीको वारेसलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदक (वादी) को तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल र विद्वान अधिवक्ता विष्णु राउत विपक्षी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले गर्नु भएको बहस समेत सुनी यसमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अ..ले गरेको इन्साफ मिलेको छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

      ११.    यसमा निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसै लगाउको फौ.फु.नं. ५७० को जालसाजी कीर्ते मुद्दामा मिति ०२८।१२।१५ मा ललितकुमारी विष्टले मोहनबहादुर पाण्डेलाई गरिदिएको राजीनामा लिखतमा लागेको ल्याप्चे सहिछाप र मिति ०३५।१०।१७ मा जिल्ला अदालतको रोहवरमा लिइएको ललितकुमारी विष्टको सहिछाप भिडी मिलेको भनी रेखा विशेषज्ञको राय भई मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अ..बाट समेत जालसाजी कीर्ते ठहर्‍याएकोमा यस अदालतबाट उक्त रेखा विशेषज्ञको बकपत्र भएकोमा पनि उक्त रायलाई समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेकोले उक्त मुद्धामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर भई आज यसै बेञ्चबाट फैसला भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा ललितकुमारीको सट्टा अतिकुमारी समेतबाट सहिछाप गराई अधिकृत वारेसनामा खडा गरे भन्ने वादीको दावी भएकोमा ललितकुमारी विष्ट जीवितै देखिन आएकोले वादीको दावी मनासिव देखिन आएन । तसर्थ ललितकुमारी विष्ट जीवितै रहे भए पछि र उक्त अधिकृत वारेसनामालाई निजले स्वीकार गरेपछि उक्त वारेसनामा कीर्ते जालसाजी हो भन्ने समेतको यो पुनरावेदक (वादी) हरूलाई नालेश गर्ने हकदैया नभएको भनी शुरू जि.अ.ले फिराद दावी खारेज गर्ने गरेको निर्णयलाई सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । तपसील बमोजिमका कलममा तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

पुनरावेदक (वादी)के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम ठहर भएकोले अ.बं. २०३ नं. बमोजिम दोश्रो तह पुनरावेदक गरे वापत सयकडा ५ को दरले देहायका पुनरावेदक (वादी) हरूलाई देहाय बमोजम जरिवाना हुन्छ । वारेस हुँदा लगत कसी असूल गर्नु भनी शुरू का.जि.अ.मा लगत दिनु......................................१

पुनरावेदक (वादी) हेमलाल न्यौपाने के रु.१२।६३, ऐ.ऐ. रामप्रसाद न्यौपाने के रु.१२।६२२५।२५, मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु......................................२

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन १६ गते रोज ४ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु