शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६४० - धर्मपुत्र बदर

भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. ६४०                  ने.का.प. २०२८

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री झपट सिं रावल

न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान

सम्वत २०२७ सालको देवानी फुल बेञ्च नम्बर १३५

फैसला भएको मिति : ०२८।३।१।३

निवेदक      : जि.सप्तरी प्रगन्ना पकरी मौजे मगवतपुर बस्ने गुलाववती धनुकाइनसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. बस्ने नरनारायण मण्डल धानुक

मुद्दा : धर्मपुत्र बदर

(१)   कस्तो अवस्थामा हु.प्र. बमोजिम मुद्दा दोहरीन नसक्ने ? : मुद्दा दोहर्‍याई दिने भन्ने हु.प्र. बमोजिम बेञ्चमा पेशगर्न निवेदकको नाउँमा जारी भएको गुज्रेको म्याद हु.प्र.बाट थामीएकोमा समेत हाजिर नभएमा मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने उक्त हु.प्र.बमोजिम गर्न नपर्ने ।

            उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने वक्स भइ आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्न दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२६।१०।१४ को तत्कालिन प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेशानुसार निवेदकहरूको नाउँमा जारी भई गएको ७ दिने म्याद ०२७।५।१।२ तामेल भएको म्याद हाजिर नभई गुजारेको सो गुजारेको म्याद थामीपाउँ भनी निज निवेदकहरूले दिएको निवेदनमा बक्स भई आएको हु.प्र.बमोजिम ०२७।७।२१ मा म्याद थामिएकोमा समेत हाजिर नभई लाग्ने कोर्टफी दाखिल गरी कारवाई गराई माग्न नआई गुजारी बसेको देखिएको र उक्त तामेल भएको निवेदकहरूको नाउँको म्यादसमेत रीतपुर्वक तामेल भएको देखिनालेसमेत अब प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने वक्स भइआएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम अरू केही कारवाई गर्नु परेन ।

(प्रकरण नं. १)

निवेदक तर्फबाट :   

विपक्षी तर्फबाट      :    

उल्लेखित मुद्दा :    

आदेश

            प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट समेत

            १.     यसमा मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदक वादीहरूको निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भइआएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम गर्न दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२६।१०।१४ को तत्कालिन प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेशानुसार निवेदकहरूको नाउँमा जारी भई गएको ७ दिने म्याद ०२७।५।१।२ मा तामेल भएको म्याद हाजिर नभई गुजारेको सो गुज्रेको म्याद थामी पाउँ भनी निज निवेदकहरूले निवेदनमा वकस भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम ०२७।७।२१ मा म्याद थामिएकोमा समेत हाजिर नभई लाग्ने कोर्टफी दाखिल गरी कारवाई गराई माग्न नआई गुजारी बसेको देखिएको र उक्त तामेल भएको निवेदकहरूको नाउँको म्यादसमेत रीतपूर्वक तामेल भएको देखिनाले समेत अब प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भइ आएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम अरु केही कारवाई गर्नु परेन तामेलीमा राखी दिनु मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

 

इति सम्वत् २०२८ साल आषाढ १ गते रोज ३ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु