शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७६५५ - भ्रष्टाचार

भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: जेष्ठ अंक:

निर्णय नं.७६५५           ने.का.प.२०६३       अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त  इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा

संवत २०५९ सालको फौ.पु.नं. २६९२,२६९३

फैसला मितिः २०६२।१२।२१।२

 

मुद्दाःभ्रष्टाचार ।

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीः जिल्ला रुपन्देही वुटवल न.पा.वार्ड नं.८ वस्ने इश्वरप्रसाद पौडेल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी / वादीः महेन्द्र खाती समेतको उजुरीले श्री ५ को सरकार                            

पुनरावेदक / प्रतिवादीः जिल्ला पाल्पा, तानसेन न.पा.वडा नं.१० वस्ने ठाकुरध्वज कार्की समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी / वादीः महेन्द्र खाती समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

 

§  मोटर मर्मत गराई ल्याई सकेपछि प्राविधिकवाट जांच गराउंदा रिवाइण्डिङ्ग वा मर्मत कार्य नभएको भन्ने एकता इलेक्ट्रिक वर्क्सपको प्रतिवेदनवाट मोटर रिवाइण्डिङ्ग भएको प्रमाणित हुन नआउने भनी मेकानिकल इन्जिनियर र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रवन्धकको संयुक्त जांच प्रतिवेदन एवं पूर्ण रिवाइण्डिङ्ग गरेको देखिएन भन्ने समेतको मे.ई.दिलीप खतिवडाको प्रतिवेदन समेत हुँदा सो मोटर रिवाइण्डिङ्ग भएको भन्न मिल्ने अवस्था  नरहने ।

§  मर्मत भएको भनी स्टेशनसम्म ल्याई मर्मत वापत भनी रु.३५,०००।रकम भुक्तानी गराउन नापी कितावमा सही समेत गरेको कारण प्रतिवादीले रकम वुझेको कार्यवाट श्री ५ को सरकारलाई हानीनोक्सानी र प्रतिवादीलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याएको पुष्टि भएको देखिदा राष्ट्र सेवकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा ७ (१) को कसूर गरेको  होइन  रहेछ भन्न नमिल्ने ।

§  राष्ट्र सेवक कर्मचारीसंग मिलेमतो गरी नक्कली विल वनाई रकम वुझेको देखिदा प्रतिवादी इश्वरप्रसाद पौडेल समेतले ऐ.को दफा  ८(१) को कसूर गरेको हुँदा निज समेत कसूरदार देखिन आउने ।

 (प्रकरण नं.२३)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाट विद्वान अधिववक्ता राधेश्याम पराजुली

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः उपस्थित विद्धान सहन्यायाधीववक्ता सरोज गौतम

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

न्या.पवनकुमार ओझाः पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०५८।१०।१ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९ वमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

२.    जिल्ला खानेपानी कार्यालय पाल्पामा मिति २०५७।५।८ गते भुल्के योजनाको ३० कि.वा.५० हर्ष पावरको इलेक्ट्रोनिक मोटरको हाउजीङ वुसिङ मर्मत गर्न पर्छ भनी इष्टीमेट नै नगरी सि.प.अ.ठाकुरध्वज कार्कीले वुटवल पौडेल इन्जीनियरीङ वर्कसपमा लगेको उक्त मोटर मर्मत नै नगरी मर्मत गराएको भनी नक्कली विल वनाई रु.३५,०००।भूक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरेकोले कारवाही गरी पाउं भन्ने महेन्द्र खातीको निवेदन ।

३.    ठाकुरध्वज कार्कीले विना ईस्टीमेट पौडेल इन्जीनियरीङ वर्कसपसंग सांठगांठ मिलाई मोटर रिवाइण्डिङ नै नगरी गरेको विल वनाई मेजरमेन्ट वुकमा समेत चढाई रु.३५,०००।रकम भ्रष्टाचार गरेकोले कारवाही गरी पाउं भन्ने तानसेन नगरवासीको निवेदन ।   

४.    पाल्पा खानेपानी योजना भुल्के नं.३ पम्प स्टेशनको नं.१ पम्पको ३० कि.वा.५० हर्ष पावरको इलेक्ट्रीक जापानिज, मोटर परिक्षण गर्दा हालसम्म रिवाइण्डिङ्ग वा मर्मत कार्य नभएको भन्ने एकता इलेक्ट्रीक वर्कसको २०५७।७।६ को परिक्षण प्रतिवेदन ।

५.    पौडेल इन्जीनियरीङ वकर्सपको मिति २०५७।६।८ को विलमा रिवाईन्डीङ्ग वापत भन्दै रु ३५,०००।उल्लेख गरेको र उक्त विल नं.४ समेतको रकम भुक्तानी गरेको जि.खा.पा.कार्यालय पाल्पाको मिति २०५७।६।८ को गोश्वारा भौचर ।

६.    उक्त भुल्के वाटर लिफ्टींग पम्प होम नं.३ को मोटर नं १ को क्वायल रिवाईन्डीङ्ग भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण गरी हेर्दा कम्पनीको वरीजीनल रिवाईन्डीङ्गसंग फरक नदेखिएको कारणले उक्त मोटर रिवाइण्डिङ्ग भएको प्रमाणित हुन नआउने भन्ने मेकानिकल इन्जीनियर वालकृष्ण वस्याल र ने.वा.प्रा. वुटवलका सहायक प्रवन्धक राजकुमार वलालको संयुक्त जांच प्रतिवेदन ।

७.    उक्त विवादित मोटरको हाउजीङ्ग वर्सीग मेरो वर्कसपमा गरेको हुँ । रिवाइण्डिङ्गमेरो वर्कसपमा गरेको होइन । रिवाइण्डिङ्ग अन्यत्रै गर्न लगाई मेरो विलमा लेखी भुक्तानी लिएको हुँ भन्ने प्र. ईश्वरप्रसाद पौडेलले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको वयान ।

८.    तिनै जना सि.प.अ.ले मोटर विग्रेकाले गणेश विष्टको नाउँमा मोटर ढुवानीको ४४००।पेश्की लिई मर्मतको लागी वुटवलमा हामी यमवहादुर र ठाकुरध्वज वुटवल पौडेल इन्जीनियरिङमा गएको हो । गणेश विष्ट तानसेनमै वसेका हुन् । वर्कसपमा के के मर्मत गरे मर्मत पश्चात खोली हेरिएन । मर्मत गराई ल्याएको मोटरमा लाईन दिई चलाउंदा चालु हालतमा भएको हुँदा कार्यालय प्रमुखको आदेशानुसार नापी कितावमा सही गरेका हौ भन्ने प्र. यमवहादुर थापा र ठाकुरध्वज कार्कीले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको छुट्टा छुट्टै वयान ।

९.    मोटरको रिवाइण्डिङ्गगरेकै होइन । सो मोटरको हाउजिङ्ग मात्र विग्री मर्मत गरेको र मोटरको क्वायल नजलेकोलाई जलेको भनी विल आएको हुँदा सो विलको पछाडी र नापी कितावमा सही गरेको होइन मैले मोटर मर्मत गर्न पेश्की लिएको छैन भन्ने सि.प.अ. गणेशवहादुर बिष्टले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयान ।

१०.    उक्त मोटर मर्मतको लागी स्टेशनवाट वर्कसपमा पुर्‍याउने मर्मत पश्चात वर्कसपवाट स्टेशन सम्म पुर्‍याउने आदि कार्य निज सि.प.अ. ठाकुरध्वज कार्की तथा यमवहादुर थापाले गरेको हो भन्ने जिल्ला खानेपानी कार्यालय पाल्पाको पत्र ।

११.    उक्त पपम्पसेटको मोटरको कुनै हदसम्म मर्मत गरिएको भए पनि पूर्ण रिवाइण्डिङ्गभने गरिएको देखिएन भन्ने समेत मे.ई.दीलिप खतिवडाको निरीक्षण  प्रतिवेदन ।

१२.   प्र. ईश्वर पौडेलले नं.००.४ को विलवाट मोटर मर्मत गर्दा रिवाइण्डिङ्ग नै नगरेको मा रिवाईन्डीङ्ग गराएको भनी नभएको कामको विल वनाई भूक्तानी लिई श्री ५ को सरकारलाई गैरकानूनी हानी र आफुलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याई भ्र.नि.ऐन,२०१७ को दफा ८ अन्तर्गतको कसूर गरेको हुँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ८ र २९ वमोजिमको सजाय गरी पाउं । मोटर मर्मत गर्न लैजाने प्रतिवादी सि.प.अ.ठाकुरध्वज कार्की र यमवहादुर थापाले रिवाइण्डिङ्ग भए नभएको कुरा यकिन गरी भुक्तानीका लागी नापी कितावमा सही गर्नुपर्नेमा सो नगरी विल वमोजिम नापी कितावमा सही गरी सोही आधारमा विल भुक्तानी भै इश्वर पौडेललाई भ्र.नि.ऐन २०१७ को दफा ७(१) वमोजिम कसूर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा ७(१) र २९नं वमोजिम सजाय गरी पाउं । अन्य सि.प.अ. गणेशवहादुर विष्ट भ्रष्टाचारको कसूरमा संलग्न भएको नदेखिंदा निज उपर दावी लिएको छैन । कार्यालय प्रमुख भानु नारायण श्रेष्ठ भ्रष्टाचारको कसूरमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएता पनि निजले रेखदेख पुर्‍याउनु पर्नेमा रेखदेख नपुर्‍याएको तर्फ निज उपर विभागीय कारवाही गर्न विभागमा लेखी पठाउने निर्णय गरिएकाले निजका हकमा दावी लिइएको छैन । तसर्थ उपरोक्त अनुसार कारवाही गरी पाउं भन्ने वादी श्री ५ को सरकारको अभियोग पत्र ।

१३.   मैले अभियोग दावी अनुसारको कसूर गरेको छैन । विवादित मोटर मर्मत गर्न कार्यालय प्रमुखको आदेशले म र यमवहादुर थापा भै ल्याई पौडेल इन्जीनियरीङ्ग वर्कसपमा छाडेका हौ । मर्मत भै गणेशवहादुर विष्ट र यमवहादुर थापाले लगेका थिए । मर्मतको खर्च कार्यालयले वर्कसप मालिकलाई वुझाएका हुन् । मोटरको वारेमा मलाई केही जानकारी छैन । विभागको मेकानिकल इन्जीनियरको रिपोर्ट अनुसार मोटर जलेको भनी रिर्पोट दिएकाले सोही अनुसार भूक्तानी विलमा सही गरेको हुँ भ्रष्टाचार गरेको होइन भन्ने प्र. ठाकुरध्वज कार्कीले पुनरावेदन अदालतमा गरेको वयान ।

१४.   मैले अभियोग दावी अनुसारको कसूर गरेको होइन । मोटर विग्रेकोले कार्यालयको आदेशानुसार म समेतले मोटर वर्कसपमा ल्याई राखी पछि लगिएको हो । सो मोटर खोलेर हेरिएन विल अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न म समेतले नापी कितावमा सही गरेको हो सो रकम वर्कसप मालिकले नै वुझेका हुन । भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने प्र.यमवहादुर थापाले पुनरावेदन अदालतमा गरेको वयान ।

१५.   जिल्ला खानेपानी कार्यालय पाल्पाको मोटर मर्मत गर्ने कोटेशन मांग भए अनुसार मैले पनि कोटेशन हालेको थिए । सो अनुसार मेरो वर्कसपमा २ जना पम्प अप्रेटरले मोटर ल्याएवाट मोटर मर्मत गरेको हुँ । मोटर टेष्ट भएपछि विलको भुक्तानी पाएको   हुँ । मोटर रिवाइण्डिङ्ग गर्नुपर्ने थियो । सो रिवाइन्डीङ्गको काम वाहिरी मिस्त्रीद्वारा गराएको हुँ । काम नगरी रकम लिएको होइन । अभियोग दावी झुठ्ठा हो भन्ने प्र.इश्वरप्रसाद पौडेलले यस अदालतमा गरेको वयान ।

१६.    प्रतिवादीहरु मध्ये ईश्वरप्रसाद पौडेलवाट रु ७०,०००।ठाकुरध्वज कार्की र यमवहादुर थापावाट रु.३५,०००।को दर नगद धरौट वा सो वापत जेथा जमानी दिई लिई तारेखमा राख्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०५८।१।६ को थुनछेक आदेश ।

१७.   वनाउदै नवनाएको मोटर वनाएको भनी रु.३५,०००।हिनामिना गरेको र कसले कति खाएको भनी उल्लेख हुन नसकेको हुँदा दावी वमोजिम विगो कायम गर्न नपरे पछि प्रतिवादीहरु ठाकुरध्वज कार्की,यमवहादुर थापा र ईश्वर पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा २९(२) वमोजिम जनही रु.१००।दरले जरिवाना हुने ठहर्छ । साथै अभियोग पत्रमा श्री ५ को सरकारको विगो भराई पाउ भन्ने तर्फ मांग दावी समेत भएको नदेखिदा अरु विगो रु.३५००।भराई रहन परेन भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति ०५८।१०।१ को फैसला ।

१८.   जिल्ला खानेपानी कार्यालय र पौडेल इन्जीनियरिङ वर्क्सको प्रो.इश्वरप्रसाद पौडेल वीच कोटेशन शर्त गर्ने र त्यस्को भुक्तानी पाउने पूर्व शर्त रहेको तथ्य यो मुद्दाको यर्थात वस्तुस्थितिले छर्लङ्ग पारेको छ । यसरी कुनै कार्य गर्न भएको शर्त सम्झौताको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा ८(१) को कसूर अपराध कायम गर्न मिल्दैन । जुन मोटरलाई रिवाइण्डिङ्ग नगरी भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ सो मोटर रिवायण्डीङ्ग विना नचल्ने प्राविधिक रिपोर्टवाटै मरमत रिवाइण्डिङ्ग गरिएको सो पछि मोटर ठीक दुरुस्त हालतमा चालु रहेको चालु भै सकेकै कारण विल भुक्तानी गर्ने गरिएकोलाई खानेपानीकै प्रविधिक इन्जिनियर दिलीप खतिवडाले आफ्नो प्रतिवेदन एवं वकपत्रमा मोटर पूर्ण रिवायण्डीङ्ग नभएको भनेको भनाईवाट रिवाइण्डिङ्ग नभएको अर्थ गर्न मिल्दैन । मैले गरेको कामको विल पेश गरिसके पछि विल भुक्तानी दिने नदिने काम पूरा भएको छ छैन भन्ने सवै निर्णय गर्ने अधिकार मेरो होइन । खानेपानी कार्यालयकै हो । साथै कार्यालय प्रमुख स्वयं प्रविधिक इन्जिनियर नै रहने व्यवस्था रहेको र जसले निर्णय गरेको छ, सो लाई प्रतिवादीसम्म वादी पक्षले वनाउन सकेको छैन । तसर्थ मलाई सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला बदर गरी सफाई पाउ भन्ने समेतको प्रतिवादी इश्वरप्रसाद पौडेलको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

१९.    इन्जिनियर दिलीप खतिवडाको प्रतिवेदनले हामीलाई मोटरहरुको उपकरण सम्बन्धमा न्यूनतम पनि ज्ञानसीप नभएको घोषित गरि रहेकोमा ज्ञान सीपको अभावमा वदनियत स्थापित हुनु वेगर कसूरदार ठहर गर्नु सरासर त्रुटीपूर्ण छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन,२०१० को दफा २(ज) ले इमान्दारीपूर्वक गरेको कामलाई असल नियतले गरेको मान्नु पर्नेमा सो प्रतिकूल सम्झी फैसला गरिएको छ । मोटर कसले मर्मत गर्‍यो, गरायो र सो मर्मत गर्ने र रकम पेश्की लिई ढुवानी गराउने गणेश विष्टको ०५७।६।२ को भ्रमण आदेश च.नं.३८० मिति ०५७।९।११ को पत्रको समेत कुनै मूल्यांकन गरिएको छैन । सो पम्प लग्ने गणेशबहादुर विष्ट नै हुन भने हामीलाई दोषी करकार गर्न मिल्ने होइन । फैसला गर्दा मेजरमेन्ट वुकमा दस्तखत गरेको आधार लिइएको छ । सो मेजरमेन्ट वुकमा कार्यालय प्रमुख र लेखापाल समेतले प्रमाणित गरेको पाईन्छ । कोटेशन माग्ने, कोटेशन सदर गर्ने कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखापाल उपर कुनै अभियोग दावी नलिई हामी तल्लो दर्जाका कर्मचारी उपर सजाय गर्नु त्रुटीपूर्ण हुँन्छ । रिवाइण्डिङ्ग Phase अनुसार ३ तहमा हुन्छ र जुनसुकै तह र रुपमा रिवायण्डिङ्ग भएको हुन सक्छ । रिवायण्डिङ्ग के कसरी हुन सक्छ र कस्तो रिवाइण्डिङ्ग भए गरिएका के कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन हुनु पर्ने हुन सकेको छैन । तसर्थ विवादित मोटर नै आंशिक वा पूर्ण रुपमा रिवाइण्डिङ्ग भएको थियो थिएन,सो यकिन नै नगरी विगो समेत कायम गर्न नसकी रु.१००।जरिवाना गर्ने गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा उल्टी गरी सफाई पाउं भन्ने समेतको प्रतिवादी ठाकुरध्वज कार्की र यमवहादुर थापाको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

२०.   यसमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरुले यो यति रकम लिनु खानु गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने वादी पक्षले दावी लिन नसकेको र प्रतिवादीले कुनै कार्यवाट भ्रष्टाचार जन्य कृया भयो भन्ने समेत यकिन दावी नलिएको अवस्थामा केवल अनुमानको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरु उपरको अभियोग ठहर गरी सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला नमिली फरक पर्ने देखिंदा अ.वं.२०२ नं वमोजिम छलफलका निमित्त महान्यायाधीववक्ताको कार्यालयलाई पेशी सूचिको सूचना दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने ०६१।४।२८ को आदेश ।

२१.   नियम वमोजिम पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिववक्ता राधेश्याम पराजुलीले मोटर रिवाण्डिङ्ग विना नचल्ने भन्ने प्राविधिकको प्रतिवेदन भै रिवाइण्डिङ्ग गर्न कार्यालयको आदेशवाट लेखि लगिएको हो । मर्मत पश्चात मोटर चलेको अवस्था छ । पूर्ण रिवाइण्डिङ्ग नभएको भन्ने भनाई वाट रिवाइण्डिङ्ग नै नभएको भन्न मिल्दैन । मर्मतको लागि रकम पेश्की लिने गणेश विष्ट उपर कुनै दावी नलिएको केवल मेजरमेन्ट वुकमा सहि गरेको आधारमा कसूरदार ठहराउन मिल्ने होइन, तसर्थ पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भनी र विपक्षी श्री ५ को सरकारका तर्फवाट उपस्थित विद्धान सहन्यायाधीववक्ता सरोज गौतमले प्राविधिकहरुको प्रतिवेदनवाट रिवाइण्डिङ्ग नभएको भन्ने देखिन्छ । मोटर वुझि लाने र कार्यालयमा वुझाउने प्रतिवादीहरुले रिवाइण्डिङ्ग भएको हो भनी मेजेरमेन्ट वुकमा सही समेत गरेको कारण प्रतिवादीले रकम वुझेको अवस्था हुँदा कसूरदार होइनन् भन्न मिलेन तसर्थ पुनरावेदन अदालतलको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी हेर्दा प्रतिवादीहरुलाई सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२२.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा मोटर रिवाइण्डिङ्ग मर्मत नै नगरी गराएको भनी नक्कली विल बनाई रु.३५,०००।भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरेकाले कारवाही गरि पाउं भन्ने समेतको उजुरी निवेदनवाट अनुसन्धान प्रारम्भ भई रिवाइण्डिङ्ग नै नभएकोलाई भएको भनी नक्कली विल वनाई भुक्तानी लिने प्रतिवादी इश्वर पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ अन्तर्गत सजाय हुन र भुक्तानीको लागि नापी कितावमा सही गर्ने प्रतिवादीहरु ठाकुरध्वज कार्की र यमवहादुर थापालाई ऐ.ऐ.को दफा १७(१) र २९ वमोजिम सजाय हुन अभियोग मांग दावी भएकोमा प्रतिवादीहरुलाई ऐ.ऐ.ऐनको दफा २९(२) वमोजिम जनही रु.१०० (सय) जरिवाना हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला उपर प्रतिवादी पक्षको प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।

२३.   यसमा जिल्ला खानेपानी कार्यालय, पाल्पा अन्तर्गतको भुल्के योजनाको इलेक्ट्रोनिक मोटर हाउजिङ्ग वुसिङ्ग मर्मत गर्न भनी स्टेशनवाट वर्क्ससप पुर्‍याउने र मर्मत भएको भनी वर्क्सपवाट स्टेशनमा पुर्‍याउने कार्य प्रतिवादीहरु ठाकुरध्वज कार्की तथा यमवहादुर थापाले गरेको भन्ने निजहरुको वयान एव जिल्ला खानेपानी कार्यालयको पत्रवाट समेत देखिन्छ । सो पश्चात पौडेल इन्जिनियरिङ्ग वर्क्सपको मिति २०५७।६।८ को विलमा रिवाइण्डिङ्ग वापत भन्दै रु.३५,०००।उल्लेख गरेको र रकम भुक्तानी गरेको जिल्ला खानेपानी पाल्पाको मिति ०५७।६।८ को गोश्वारा भौचरवाट देखिन्छ । सो रकम भुक्तानी हुनु भन्दा अघि प्रतिवादीहरु यमवहादुर थापा र ठाकुरध्वज कार्कीले मर्मत भै आएको भुक्तानी दिए हुन्छ भनी नापी कितावमा सहि गरेको वाट रकम भुक्तानी भई पौडेल इन्जिनियरिङ्गका इश्वरप्रसाद पौडेलले रु. ३५,०००।– (पैतिस हजार) रकम वुझेको अवस्था रहेको छ । सो मोटर मर्मत गराई ल्याई सकेपछि प्राविधिकवाट जांच गराउंदा रिवाइण्डिङ्ग वा मर्मत कार्य नभएको भन्ने एकता इलेक्ट्रिक वर्क्सपको ०५७।७।६ को प्रतिवेदन,मोटर रिवाइण्डिङ्ग भएको प्रमाणित हुन नआउने भनी मेकानिकल इन्जिनियर वालकृष्ण वस्याल र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटवलका सहायक प्रवन्धक राजु कुमार वरालको संयुक्त जांच प्रतिवेदन एवं पूर्ण रिवाइण्डिङ्ग गरेको देखिएन भन्ने समेतको मे.ई.दिलीप खतिवडाको प्रतिवेदन समेत हुँदा सो मोटर रिवाइण्डिङ्ग भएको भन्न मिल्ने अवस्था  रहेन । यसरी प्रतिवादीहरु ठाकुरध्वज कार्की र यमवहादुर थापा राष्ट्र सेवक कर्मचारी भएका भई सरकारी कार्यालयको इलेक्ट्रोनिक मोटर विग्रिएको रिवाइण्डिङ्ग मर्मत गर्नुपर्ने भनी वुझि लिई वर्क्सपमा पुर्‍याई मर्मत नै नगराई मरमत भएको भनी स्टेशनसम्म ल्याई मर्मत वापत भनी रु.३५,०००।रकम भुक्तानी गराउन नापी कितावमा सही समेत गरेको कारण प्रतिवादी इश्वर पौडेलले रकम वुझेको कार्यवाट श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी र  प्रतिवादी  इश्वरप्रसाद पौडेललाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याएको पुष्टि भएको देखिदा निज दुई जना राष्ट्र सेवकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा ७ (१) को कसूर गरेको  होइन  रहेछ भन्न मिलेन । त्यस्तै  राष्ट्र सेवक कर्मचारीसंग मिलेमतो गरी नक्कली विल वनाई रकम वुझेको देखिदा प्रतिवादी इश्वरप्रसाद पौडेल समेतले ऐ.को दफा  ८(१) को कसूर गरेको हुँदा निज समेत कसूरदार देखिन आयो ।

२४.   तसर्थ प्रतिवादीहरु ठाकुरध्वज कार्की, यमवहादुर थापा र इश्वर पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा २९(२) वमोजिम जनही रु.१००।– (एकसय) जरिवाना गर्ने गरेको फैसला मिलेको देखिदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.खिलराज रेग्मी

 

इति संवत २०६२ साल चैत्र २१ गते रोज २ शुभम्...........

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु