विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ४ - डाका कूटपीट

 फैसला मिति:२०१५/०९/०१  फूल बेन्च इजलास  ३२५९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : वासुदेव भारती समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : वीरबहादुर

(१) आंशिक रिभ्यूको निस्सा भएकोमा – संपूर्ण मुद्दा हेर्न नमिल्ने – रिभ्यू हुने कुरा जतिलाई प्रभाव पार्ने कुरा हेर्न हुने । आंशिक रिभ्यूको निस्सा भएकोमा संपूर्ण मुद्दा हेर्न मल्दैन । तर त्यस आदेशबाट प्रभाव पर्ने कुरा हेर्न मिल्छ भन्ने सिद्धान्त ०१५।३।१०।३ मा फूलबेञ्चबाट कायम भई सकेको देखिनाले सो सिद्धान्त बमोजिम यस मुद्धामा भएको रिभ्यूको आदेश हेरिएमा बिगो र दण्ड तर्फ पुनः विचार गर्नु पर्ने देखिदा ...सो प्रभाब पर्ने जति सबै कुरा यस मुद्दामा खोली हेर्नु पर्ने देखिन्छ । (प्रकरण नं.२५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३ - जिमिदारी नामसारी

 फैसला मिति:२०१४/०४/२३  डिभिजन वेन्च इजलास  १७५८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पूर्ण गोविन्द समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विज्ञानप्रसाद

(२) अ.बं.को.१०६ नं. – हक नपुग्ने वादी दाबी खोरज हुने । अ.बं.१०६ नं.ले हक नपुग्ने वादीको नामसारी गरी पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्त्तैन । खोरज गरी दिने । (प्रकरण नं.९) (३) नामसारी गरी दिनमा मन्जूर भई प्रतिवादी दिएकोमा – नामसारी गरी दिनुपर्छ । कीर्तिगोबिन्द तर्फ माथि लेखिए बमोजिम वादीले दर्ता भोग तिरो भरो गर्न नसके पनि नाउँ सारी गरी दिनामा मन्जूर भई प्रतिवादी दिएको र अपीलबाट इन्साफ गर्न शुरुमा पठाउने फैसला भए पछि पनि अपील उजूर केही नगरी वादीका नाममा नाउँसारी गरी दिने मन्जूर भई चित्त बुझाई बसेको देखिएको । निज तर्फका अरू कसैको नामसारी गरी दिनु नपर्ने भन्ने उजूर भएको मिसिलबाट नदेखिएको हुनाले निजको हक जति नामसारी गरी दिनु भनी कीर्तिगोबिन्दलाई जनाउ दिने र नामसारी गराई लिनु भनी वादीको सकार गर्ने पूर्णप्रसादको वारिसलाई सुनाई दिनुपर्ने ठहर्छ । (प्रकरण नं.९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. २ - जबरदस्ती घटीबढी करणी

 फैसला मिति:२०१२/१०/२९  सिङ्गल बेञ्च इजलास  ३६५३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपे दमाई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कृष्णबहादुर खड्का क्षेत्री

(१) पोल्नु पर्ने रीस इवी नदेखिएमा आफ्नो बिरुद्ध भएको फैसला ऊपर अपील नगरी बसेमा अपराध गरेकै ठहरिने । आमा छोरा मिली प्र.कृष्णबहादुरलाई पोल्नु पर्ने रीस इबी केही नदेखिएकोले निज कृष्णबहादुरले काली दमिनीलाई करणी गरी गर्भ समेत रहेको ठहर्छ । शुरु देखिनै प्रतिवादी कृष्णबहादुरले अपील गर्न नसकेकोले समेत इन्साफ सदर । (प्रकरण नं.४ र ६) (२) पानी नचल्ने जातको १४ नं. – करणी छोए छिटो हाल्नु पर्ने पानी नचल्ने जातमा भएमा स्वास्नीकै जातमा मिलाई दिने । कृष्णबहादुरले काली दमिनीलाई करणी गरी गर्भ समेत रहेको ठहर्छ । जनई झिकी अभक्ष्य खुवाई द.भन्ने खोपी दमाई जातमा मिली बसूँला भन्ने कागज गराई साधक सदर नभए सम्म थुनी राख्ने भनी अमीनी गोश्वाराले ठहराई जाहेर गरेको मुनासिब छ । (प्रकरण नं.४ र ६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १ - अंश

 फैसला मिति:२०१२/०८/२२  डिभिजन वेन्च इजलास  २३२४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बोध शम्शेर समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ज.समर शम्शेर

(१) दानदातव्यको ११२ नं. (मुलुकी ऐन भाग ३) – शेष पछि को बण्डापत्र जहिले सुकै पनि बदर गर्न सकिने–शेषपछिको बोली परे तापनि मजबून शेषपछिको भए पुग्ने । शेषपछिको बण्डापत्र ऐनले बदर हुने, नहुने विषयमा शेषपछिको बण्डापत्र नभनी खाली बण्डापत्र मात्र भनी रजिष्ट्रेसन पास गराउनु भएको भए खाली बण्डापत्र मात्र ठहरीने हुनाले बदर नहुने । तर शेषपछिको बण्डापत्र भन्नाले बण्डापत्रको ढाँचाबाट शेषपछिको दातव्य गर्नु भएको देखिन्छ । शेषपछिको बण्डापत्र भन्ने बोली परे तापनि तेसमा उल्लेख भएका कुराहरू हेरी बिचार गर्दा ज.समर शम्शेरले आफू मरे पछि यस रीत संग बाँडी खानु भन्ने आशयको कागज गरी दिनु भएको देखिन्छ । त्यसै कारणले बहाँले आफ्नो भागको केही उल्लेख नगर्नु भएको देखिन्छ । वस्तुतः यो कागजको मजबून चाहीं शेषपछिको बन्देज दातव्यको तौरबाट गरेको देखिन्छ र दानदातव्यको १२ नं.ऐनले जहिले सुकै पनि बदर गर्न सक्नु हुने हुनाले सो ऐनको रीत पुर्या्इ रजिष्ट्रेसन अफिस मार्फत बदर गराउनु भएको ऐन बमोजिम नै भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु