विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

३ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १६११ - अंश अपुताली

 फैसला मिति:२०३९/१२/०१  डिभिजन वेन्च इजलास  १४८१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादी : भोजपुर सिद्देश्वर गा.पं. वडा नं.६ मोहरिया, कोहाल गुप्तेश्वर गा.पं.वडा नं.१ वांगदह बस्ने शान्ति प्रधान बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी प्रतिवादी : ऐ.ऐ.सिद्देश्वर गा.पं.वडा नं.६ बस्ने बिष्णुप्रसाद प्रधान

(१) अंशमा दावी गर्न पाउने उमेर पुगेपछि अंश नदिए ऐन बमोजिम उजुर गर्न पाउने भनी फिराद दावी खारेज गर्ने गरी गरेको फैसला परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा वादी दावी खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १६१० - लिखत बदर

 फैसला मिति:२०३९/१२/०४  फूल बेन्च इजलास  १३७५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक/वादी : भक्तपुर जिल्ला बालकुमारी गा.पं..वडा नं.१ बस्ने तेजकृष्ण गोजा श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ.बस्ने जीतलाल श्रेष्ठ

(१) विवादका जग्गाहरु बण्डा नहुँदै दिने लिने गरी लिखत पारित भएको देखिएकोले बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १६०९ - अंश

 फैसला मिति:२०३९/१२/०४  फूल बेन्च इजलास  १५५७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक : जिल्ला भक्तपुर बालकुमारी गा.पं..वडा नं.१ बस्ने तेजकृष्ण गोजा श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : ऐ.ऐ.बस्ने जीतलाल श्रेष्ठ

(१) प्रतिवादीका पुर्खा बाजेले बकस दिएको जग्गा मैले भोग गरी आएको छु भनी लेखिदिएकोबाट खुदै प्रतिवादीको पेटबोलीबाट बुझिएका (लक्ष्मीनारायणको–संयोजक) भनाइबाट वादी अंशियार रहेछ भन्ने देखिने । (प्रकरण नं. २०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु