विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १४७ - जग्गा

 फैसला मिति:२०१७/१०/११  फूल बेन्च इजलास  १९०९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : डि. चन्द्रकुमारीको सकार गर्ने नजरमान कर्माचार्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मे. क. लिलाबाहादुर अधिकारी

(१) भएको फैसला कतैबाट दोहरिएको नदेखिएमा चित्त बुझाएकै भन्नु पर्ने । थैलि हाली जग्गा लिनेले कत्ति पनि जग्गा नपाउने भन्ने कुरा मनासिब भन्न नहुने । ले. लिलाबहादुरले मेरो ५२।। रोपनी जग्गा मा १२।। रोपनी जग्गा साँध मिचि खाए । जग्गा पुर्याुई पाउँ भन्ने समेत राजमान समेत उपर गरेको मुद्दामा जग्गा मिचेको ठहर्दैन भन्ने समेत श्री कमाण्डर इन्चीफबाट २००७।८।१५।५ मा सदर गरी तोक फैसला भएको र सोही मितिमा यस मुद्दा तर्फ डि. चन्द्रकुमारीलाई ४।। रोपनी ले. लिलाबहादुरलाई ७।।///।।। १ जग्गा पाउने गरी श्री कमाण्डर इन्चीफबाट तोक फैसला भएकोमा लिलाबहादुरले आफूले चले उपरोक्त मुद्दामा मिचेको ठहर्दैन भन्ने तोक फैसला उपर सो मुद्दा कतैबाट दोहरिएको नदेखिएको र थैलि हाली जग्गा लिने चन्द्रकुमारीले कत्ति पनि जग्गा नपाउने गरी फुलबेञ्चबाट फैसला भएको देखिंदा उक्त ०७।८।१५।५ का श्री कमाण्डर इन्चीफबाट भएका तोक फैसला बमोजिम डि. चन्द्रकुमारीलाई ४ ।। रोपनी ले. लिलाबहादुरलाई ७।///।।।१ पाउने गरेको इन्साफ मुनसिब छ । (प्रकरण नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १४६ - सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ

 फैसला मिति:२०१८/०४/०४  डिभिजन वेन्च इजलास  १७१८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : किर्तीबीर पाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ब. हा. उत्तम केशर समेत

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को उद्देश्य र सो उद्देश्यको पूर्तिको लागि अपनाइएको तरीका । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को के उद्देश्य हो ? र सो उद्देश्य पूर्तिलाई के तरीका अपनाइएको छ ? अर्थात् के व्यवस्था गरिएको छ ? भन्ने कुराको बिचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । जग्गावालाले किसानबाट जग्गाको वार्षिक उब्जनीमा सयकडा पचास भन्दा बढी कुत तिरो असुल गर्नु हुँदैन । जिन्सी वा नगदीको रूपमा दिएको ऋणमा कसैले पनि सयकडा १० भन्दा बढी व्याज असूल गर्न पाउँदैन । चारदाम ठेकी झारा खेताला सलामी आदि रकम लिन हुँदैन र किसानले जग्गा कमाउन लिंदा जग्गावालालाई कबुलियत लेखी दिई दोहरी लिनु पर्ने छ र किसानले बुझाएको हरएक रकमको रीतपूर्वक रसीद गरी दिनु पर्ने जग्गावालाको कर्तव्य हुनेछ भन्ने इत्यादि किसान र जग्गावालाको बीच सुसम्बन्ध कायम हुँने व्यवस्था गर्दै । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १४५ - कृश्चियन धर्ममा लाग्यो भन्ने

 फैसला मिति:२०१८/०७/२३  डिभिजन वेन्च इजलास  २५०४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ग्वारा गुभाजु समेत

(१) अबस्था परी पोल गरेको स्वभाविकै देखिने र सोलाई मान्यता दिन नमिल्ने । कृश्चियन धर्ममा लागेमा कृष्णबहादुर उपर दलबहादुर समेतले पोल गरे पनि निजले अहिलेसम्म आफ्नै धर्ममा छु । कृस्चियन धर्म मन परेन भनी इन्कार गरेकाले निजले आफ्नु धर्म छोड्न नचाहेको । एकै क्षेत्रमा काम गरेको मानिस हुँदा आफ्नु समाजमा मिल्न नआएको व्यक्ति उपर दलबहादुर समेतले पोल गर्नु पर्ने अबस्था परी पोल गरेको स्वभाविकै देखिन आएकोले निज कृष्णबहादुर कृस्चियन धर्ममा लागे लाग्न खोजेको समेत ठहर्दैन । (प्रकरण नं. १५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १४४ - लिखत बदर

 फैसला मिति:२०१८/०४/०८  डिभिजन वेन्च इजलास  १७३५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : टीकाराज पाध्या बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बाबुलाल माडवारी समेत

(१) आफ्नै उजुरबाटै अंशबण्डाको कागज तैयार भई बण्डापत्रमा मन्जुर समेत गरी सकार गरी सकेपछि – मन्जुरी बेगर भएको भनी बदर गर्न नमिल्ने – दावी गरेकोमा – एकलौटी हकको सबुद पुराउनु पर्ने – हक सबुद गुजार्न नसके दावी साँचो भन्न नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु