विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

३३ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १९५१ - उत्प्रेषण लगायत अन्य आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४१/०२/२९  डिभिजन वेन्च इजलास  १७२३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला भुसौली गा.पं. वडा नं. १ मा भएको श्री सिया सदन विहारी मठको संरक्षाक ऐ ऐ वडा नं. १ बस्ने सियासरूप राय यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भूमिसुधार कार्यालय सर्लाही का.भू.सु.अ. हाल सर्लाही जिल्ला भुसैली गा.पं. वर्ड नं. १ बस्ने लक्ष्मण दास तपस्वी सर्लाही जिल्ला भुसैली गा.पं. वार्ड नं. ज्ञ बस्ने अब्दुल मिया धोवी

 सबूद प्रमाणको आधारमा अदालतबाट हक अधिकार निवेदकले कायम गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९५० - बकसपत्र बदर

 फैसला मिति:२०४१/०१/२४  डिभिजन वेन्च इजलास  १९४५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि. का.नं. प. साविक वडा नं. २५ हाल ५ नं. वडा अन्तरगत टंगाल दरवार बस्ने सत्यशमशेर ज.ब.रा. बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपञ्चायत वार्ड नं. २ रामकुंज घरमा बस्ने हिमालय खड्का

 कानूनी मान्यता प्राप्त बकसपत्रमा उल्लेख भएको व्यहोराबाट उक्त सम्पत्ति पेवा भई स्त्री अंश धनको ४।५ नं. अनुसार आफूखुस गर्न पाउनेमा कुनै कानूनी अड्चन पर्न सक्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९४९ - लेनदेन

 फैसला मिति:२०४१/०१/०८  डिभिजन वेन्च इजलास  २००८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. का.का.न.पं. वडा नं. ७ बस्ने खड्गकुमारी खडका क्षेत्री बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ ऐ वडा नं. ८ बस्ने आसामरू संगत महर्जन

 विवादको लिखत जालसाजी ठहर नभए पछि स्वतः पनि सद्दे मानेको भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९४८ - लिखत दर्ता बदर

 फैसला मिति:२०४१/०३/१८  डिभिजन वेन्च इजलास  २०२८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. पर्सा मिसवा गा.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने देवेन्द्रनाथ तिवारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जि. पर्सा तुलसी वर्वा गा.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने सिताराम भारती ऐ ऐ बस्ने कैलाश भारती ऐ ऐ बस्ने एकवाल भारती ऐ ऐ बस्ने शत्रुधन भारती ऐ ऐ बस्ने रामलाल भारती

 अंश नभए पनि मानु छुट्टिई भिन्न बसेको वा खती उपती आफ्नो–आफ्नो गरी आफ्नो हिस्सा भाग मात्र राखी खान पिउन गरेकोमा एकै ठाउँमा भए पनि कुनै छुट्टी भिन्न भएको ठहर्दैन त्यस्तोमा कमाएको धन र लाएको ऋण आफ्नो–आफ्नो हुने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९४७ - उत्प्रेषण लगायतको रिट जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४१/०३/१२  डिभिजन वेन्च इजलास  १८३३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कैलुसिंहको पुत्र जिल्ला सप्तरी गा.पं. कोइलाडी वार्ड नं. ३ बस्ने वर्ष ६८ को प्रियव्रत नारायण सिंह कैलुसिंहके पुत्र ऐ ऐ बस्ने वर्ष ५१ को महेन्द्र नारायण सिंह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : खुव लालको छोरा जि. सप्तरी गा.पं. इनरवा फुलवडिया वार्ड नं. ८ मौजे भैरो जज बेलहा बस्ने अं. वर्ष ५२ को रेशमलाल चौधरी थारू श्री भूमि सुधार अधिकारी भू.सु.का. सप्तरी

 वाली बुझाएको रसिद भर्पाई समेत नहुँदा प्रकाशित अनुसूची २ को नाताबाट निवेदकको जग्गाको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र गरी दिने ठहराएको भू.सु.का.सप्तरीको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९४६ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४१/०३/२९  डिभिजन वेन्च इजलास  १८२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सर्लाही साविक गा.पं. लक्ष्मीपुर वा.नं. २ हाल फुलपरासी वडा नं. १ बस्ने चुल्हाई राय यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला भूमिसधार कार्यालय सर्लाही जि. सर्लाही साविक गा.पं. लक्ष्मीपुर वा.नं. २ हाल फुलपरासी वडा नं. १ बस्ने देवन राय यादव ऐ ऐ बस्ने रामजानकी मठके पुजारी गोपाल दास बैरागी

 भु.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अन्तर्गतको मोही हुनलाई सोही ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम कबूलियत हुनु पर्ने र त्यस्तो कबूलियतको प्रतिलिपि स्थानीय पञ्चायतमा समेत दाखिल भएको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९४५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४१/०३/३०  डिभिजन वेन्च इजलास  १८१५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. सिन्धुपाल्चोक वाडे गा.पं. वार्ड गा.पं. वार्ड नं. ७ पञ्यू बस्ने थिरबहादुर तामाङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत दिप बहादुर गिरीके जाहेरीले श्री ५ को सरकार, मार्फत स.स.अ. तथा स.स.अ.को कार्यालय सिन्धुपाल्चोक

 तपसीलका साक्षीहरूमा भलादमी तीनजना र स्थानीय गाउँ पञ्चायतका सदस्य पनि बसी तामेल भएको देखिनाले म्याद अ.बं.११० नं. को रीतपूर्वक तामेल नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४१/०३/१३  डिभिजन वेन्च इजलास  २१४१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : : गोरखा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (प्रा) लि.कास्की जिल्ला रामघाट पोखराको तर्फबाट सञ्चालक का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. ११ थापाथली बस्ने विजय मल्ल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री पशुपति क्षेत्र सुधार तथा विकास समिति देवपाटन, काठमाडौं

 बोलपत्रको शर्त अनुसार फाराम भरी स्वीकृत समेत भइसकेपछि मेरो फाराम नै रीतपूर्वकको थिएन भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९४३ - घर भत्काई चलन चलाई पाउँ

 फैसला मिति:२०४१/०३/२५  डिभिजन वेन्च इजलास  १९४६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भ.पु.बागेश्वरी गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने विष्णुप्रसाद लामिछाने बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ ऐ बस्ने ज्ञानबहादुर भारती

 जवरजस्ती घर बनाएको भन्ने समेत सबूत प्रमाणबाट देखिन आएका आधारमा मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ४ नं. अन्तर्गत घर भत्काई दिने ठहर्याेई गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०४१/०३/१३  डिभिजन वेन्च इजलास  २०६१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक : पूर्व २ नं. रामेछाप जिल्ला मेलङ्ग घर भै हाल जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौमा थुनामा रहेको ठूलो कान्छा भन्ने रामबहादुर तामाङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भक्तपुर जिल्ला अदालत काठमाण्डौ जिल्ला अदालत वागमती विशेषा अदालत जिल्ला कार्यालय कारागार शाखाऽ काठमाडौं

 डाँका मुद्दामा कैद वर्ष ६ र रू.१,४०७।३७ जरिवाना तथा सोही डाँका मुद्दामा बागमती विशेष अदालतबाट रु.४००। जरिवाना गर्ने गरी फैसला भएपछि सो कैद भुक्तान नहुँदै चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाका लगतहरू थपी जम्मा कैद १६ वर्ष ६ महीना कैदको लगत कसेको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९४१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४१/०३/०९  डिभिजन वेन्च इजलास  १८७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. नुवाकोट खड्का भञ्ज्याङ गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने कुवरबहादुर राई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ ऐ वडा नं. ८ बस्ने झपराज अधिकारी मालपोत विभाग मुकाम अर्थ मन्त्रालय नुवाकोट माल कार्यालय, नुवाकोट

 लगत कट्टा गर्ने गरेको मालपोत विभागको निर्णयको आधारबाट मालपोत कार्यालय नुवाकोटले लगत कट्टा गरेको कानून बमोजिम नै कट्टा भएको देखिने । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९४० - बिक्री बदर

 फैसला मिति:२०४१/०२/३०  डिभिजन वेन्च इजलास  १८९६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक/वादी : जि. दोलखा चरिकोट भेडपु गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने धनबहादुर तामाङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ ऐ गैरोटोल बस्ने ज्यामल सिंह लामा

 लेनदेन व्यवहारको २६ नं. मा अघि लेखाई लिएको बन्धकी जग्गा पछिल्लोले हक छुटाई लिएको रहेछ भने अघिल्लोको बन्धकी थैली तिरी लिखत बमोजिम भोग गर्न पाउँ भनेमा पाउँछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९३९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४१/०२/३०  डिभिजन वेन्च इजलास  १८४३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. सप्तरी गा.पं. साविकको चावखारी हाल विरिया वडा नं. १ बस्ने मित्रीलाल मण्डल मधैया कानू बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ ऐ बस्ने फनक मण्डलकी पत्नी लुखियादेवी मधैया कानूकाइन ऐ को छोरा ऐ ऐ बस्ने सोमने मण्डल मधैया कानूवा । भू.सु.का. सप्तरीका भू.सु.अ.

 मोही नामसारी गर्ने माग दावीतर्फ कारवाही गर्दा जग्गाधनीलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनुको साथै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम जग्गावालालाई मोही रोजाउने प्रकृया गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९३८ - लिखत पास

 फैसला मिति:२०४१/०३/३०  डिभिजन वेन्च इजलास  २८१६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदिका/प्रतिवादी : ल.पु.जि. न.पं. वा.नं. ५ विक्रम भवन बस्ने शुशिला रानी राणा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी/वादी : होटल जया ईन्टरनेशनलको तर्फबाट का.जि. कान्तीपथ बस्ने आनन्दबहादुर श्रेष्ठ

 मुद्दा गर्ने भन्ने कुरा नलेखेको भन्नेबाट सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने कार्य अरूबाट हुन सक्दछ भन्ने तर्क गर्न मिल्ने होइन । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९३७ - उत्प्रेषणको जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४१/०३/१३  डिभिजन वेन्च इजलास  १८७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि. खड्का भद्रकाली गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने नानीमैया महर्जननी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भू.सु.का. काठमाडौंका भू.सु.अ. का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. १३ खिचापोखरी बस्ने अमिरमान अमात्य मरी निजको हकवाला नविन मान सिं अमात्य

 म्यादलाई रीतपूर्वक नभएको भनी सकेपछि सो आदेश बमोजिम म्याद निवेदिकाको नाउँमा जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराई मात्र निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४१/०३/२०  डिभिजन वेन्च इजलास  २३८१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का. जिल्ला का.न.पं. वार्ड नं.१३ छाउनी बस्ने क्याप्टेन केशवकृष्ण श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, त्रिपुरेश्वर श्री सचिव, श्री ५ को सरकार पर्यटन मन्त्रालय, त्रिपुरेश्वर श्री शाही नेपाल बायु सेवा नगम, कान्तीपथ श्री संचालक समिति, शाही नेपाल बायु सेवा निगम, कान्तीपथ श्री पदपूर्ति समिति, शाही नेपाल बायु सेवा निगम, कान्तीपथ श्री लोकसेवा आयोग, कमलपोखरी

 प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानूनले वर्जित गरेदेखि बाहेकका सबै कार्य गर्ने अधिकार हुन्छ, तर कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिलाई कानूनले दिए जति अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने शक्ति हुन्छ, कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको परिधि नाघेर उसले कुनै कार्य गर्छ भने त्यस्तो कार्यले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्तैन । (प्रकरण नं. १८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९३५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४१/०३/१५  डिभिजन वेन्च इजलास  १७५१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक : जि. सप्तरी गा.पं हरिहरपुर वार्ड नं. ४ बस्ने तिलोचन खंग खत्वे बिरुद्ध विपक्षी/वादी : : भू.सु.का. सप्तरी का.भू.सु.अ. जि. सप्तरी न.पं. राजविराज वार्ड नं. ४ बस्ने गोविन्द प्रसाद सिंह

 ४ नं. जो.अ.नि.को आधारमा प्रत्यर्थीका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाको मोही कायम गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९३४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४१/०३/१३  डिभिजन वेन्च इजलास  १६६८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. बारा बुनियाद गा.पं. वार्ड नं. ९ बस्ने मोतीलाल साह सोनार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : : भू.सु. अधिकारी, भू. सुधार कार्यालय बारा जि. बारा प्रसौनी गा.पं. वार्ड नं. ५ बस्ने छेदी प्रसाद कलवार

 अर्कै सन्दर्भमा भएको बयानलाई प्रमाण लगाई प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयबाट विवादित जग्गामा मोही नामसारी गर्न नमिल्ने भनी सो जग्गाको हकमासम्म गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने। (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९३३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४१/०२/१२  डिभिजन वेन्च इजलास  १६५२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक : जि. सप्तरी डिमन गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने पुहुपलाल यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : भू.सु.का.सप्तरीका भू.सु.अ. जि. सप्तरी कोर्इलाडी गा.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने तारा प्रसाद सिंह राजपुत

 रिट निवेदकलाई मुद्दामा सम्मिलित नै नगरी निजलाई तारिखमै नराखी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १९३२ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४१/०३/३०  डिभिजन वेन्च इजलास  १७७४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. बारा खोपवा गा.पं. वडा नं. ५ निवासी रामदेव राउत अहिर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भूमिसुधार कार्यालय बारा जि. बारा खोपवा गा.पं. वार्ड नं. ५ निवासी अच्छेलाल राउत अहिर ऐ ऐ वा.नं. ७ निवासी हरि शंकर चौधरी

 ऐनको व्यवस्था विपरीत संयुक्त मोही कायम गर्ने गरेको भू.सु.का.को निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१) को त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु